INITIATIVER

Vi tager initiativ! Ingen ny viden og udvikling uden initiativer og projekter, som vi høster erfaringer fra. På baggrund af erfaringerne og den feedback, vi får fra alle dele af vores organisation i hele Danmark, udvikler vi nye initiativer.

Det kan enten være nye projekter eller anbefalinger til politikerne på Christiansborg. Eller måske er det inspiration til samarbejdspartnere lokalt i Danmark eller på internationalt niveau. Vi indgår gerne samarbejder med andre specialister, hvor vi i fællesskab skaber forandring.

Sammen om mental sundhed
Familiens dynamik spiller en afgørende rolle i unges trivsel, og vores mål er at styrke både unge og deres familier i at håndtere mentale udfordringer sammen.

Unge er ikke alene!
headspace tilbyder gratis og anonym rådgivning til børn og unge mellem 12 og 25 år i hele landet.

Fokus på unges fremtid
Få overblik, information og inspiration til at vælge en erhvervsuddannelse blandt de 280 muligheder. Find din fremtid.

Ræk ud og bliv hørt
mindU fremmer åbenhed om mental trivsel blandt danske konfirmands-aspiranter. Tag snakken om tro, tanker og trivsel.

Meningsfuldt hverdagsliv
Det Sociale Netværk og SIND har et fælles ønske om, at flere står stærkere i hverdagen og har et selvstændigt og meningsfuldt hverdagsliv.

Åbenhed om ungeliv
Problemer vokser i tavshed. Mød fortællerkorpset af frivillige unge, der fortæller om egne erfaringer med en udfordrende ungdomstid.

Kærlighed uden vold
Hjælp og rådgivning, når kærlighed bliver til jalousi, kontrol og fysisk, psykisk, seksuel og digital vold.

Når kost og motion fylder
Få hjælp til unge med svære tanker om kost, krop og motion, før problemerne bliver til en egentlig diagnose.

Unge pårørende i fokus
Bedre fysisk og mentalt overskud til unge pårørende til en forælder eller søskende med psykisk sårbarhed.

Mistrivsel i sportsklubber
Til kamp mod mistrivsel blandt unge fodboldspillere i klubberne KB, EfB og AaB, så unge ikke stopper pga. mistrivsel.

Alle har en værdi
Flygtninge hjælper nytilkomne flygtninge med lære at håndtere dagligdagen, praktisk såvel som emotionelt.

Til kamp mod rusmidler
Hjælp og rådgivning til børn og unge med de udfordringer, der knytter sig til et stort forbrug af rusmidler.

Sundhed og fællesskab
Styrke og støtte til borgere i hjemmeplejen, der oplever ensomhed og ønsker kontakt til andre mennesker.

Mød en ven
Unge bruger deres egne levede erfaringer til at hjælpe andre unge i lignende, svære situationer.

Skilsmissebørn
Et fortrolighedsrum til børn og unge til at snakke om de tanker og følelser, som forældres skilsmisse sætter i gang.

Tal om det, mand!
Et tilbud rettet mod mænd, der er kommet ud af kurs. Målet er at hjælpe med at fastholde job og uddannelse.