Unges problemer vokser i tavshed – Unge På Vej er unikt, fordi fortællerkorpset af frivillige unge tager rundt og fortæller om deres erfaringer med en vanskelig og udfordrende ungdomstid. De er selv eller har været psykisk sårbare, eller de er pårørende til en, der er psykisk sårbar. De fortæller om, hvordan de har lært af deres erfaringer, og hvad der skal til for trives mentalt og passe på sin psykiske sundhed.

TIDSPERIODE

2012 – nu

MÅLGRUPPE

12 – 30 år

LOKATION

Nationalt

TIDSPERIODE

x – nu

MÅLGRUPPE

12 – 30 år

LOKATION

Nationalt

Hvordan tackler du svære følelser? Hvor kan du søge hjælp, hvis problemerne vokser dig over hovedet? Og hvad vil det sige at være psykisk sårbar?
Det er nogle af de spørgsmål, som Det Sociale Netværks fortællerkorps, Unge På Vej, hjælper med at sætte på dagsordenen rundt omkring i landet på ungdomsuddannelser, videregående uddannelser og konfirmationsforberedelser eller der, hvor der er behov for det. Nederst på siden kan du se en kort film med frivillige fra Unge På Vej.

Usikkerhed, ensomhed, mindreværd
Det er svært at håndtere følelser som usikkerhed, ensomhed, mindreværd, stress, præstationsangst og lignende. Det er følelser, som unge ofte oplever at stå meget alene med, og som de sjældent taler med andre om.

Tal om det
Men når man ikke taler med nogen om problemerne, kan de vokse sig endnu større.

For nogle påvirker de negative følelser dem i en grad, hvor det begynder at gå ud over deres psykiske sundhed, deres skolegang og sociale relationer. Det kan udvikle sig til psykiatriske diagnoser som angst, selvskadende adfærd, spiseforstyrrelser og depression. Derfor er det så vigtigt at tale med nogen om det.

Hvad gør man, når problemerne gør det hele svært?
Unge På Vej er mere end de personlige historier. Fortællerkorpset taler også om, hvordan man kan gribe det an, når man selv, eller nogen tæt på en, går igennem en særlig svær tid.

Det er hensigten at italesætte psykisk sårbarhed på en måde, så det ikke bare handler om tunge lidelser og diagnoser, men så der også kommer fokus på de problemer, som de fleste slås med.

BLIV FRIVILLIG
I unge på vej

Ansøgningsskema åbner på en ny side i vores JobAgent

BOOK unge på vej

Du kan altid booke os til at komme ud og holde en workshop. Find din kontaktperson her:

Nordjylland:
Stine Langgård Jørgensen / slj@headspace.dk

Nordvestjylland:
Stine Langgård Jørgensen / slj@headspace.dk

Østjylland:
Lea Edel Andersen / lea@headspace.dk

Vestjylland:
Anders Plantener Møller / apm@headspace.dk

Sønderjylland:
Camilla G. Riis / cagr@headspace.dk

Fyn:
Emilie Sofie Johannsen / esj@headspace.dk

Nordsjælland:
Signe Helland / slh@headspace.dk

København:
Signe Helland / slh@headspace.dk

Midt/sydsjælland & Lolland-Falster:
Kira Bautz / kasb@headspace.dk