Vi forebygger og bygger bro

PARTNERSKABER GØR OS STÆRKERE

Vi arbejder sammen med en lang række partnere, fordi det gør os stærkere. Vi tager initiativer sammen, høster erfaringer og bruger dem til at skabe nye og bedre indsatser overfor sårbare børn, unge og voksne.

Vi deler også vores erfaringer internationalt og henter gerne inspiration hjem fra hele verden til gavn for den nationale indsats mod mental mistrivsel.

Vi forebygger mental mistrivsel, og i alle vores initiativer er vi opmærksomme på at bygge bro til både de offentlige tilbud og civilsamfundstilbud, foreninger, klubber og andre, når der skal mere til. Vi kommer langt, men vi ved, at vi kan komme endnu længere gennem samarbejde.

PARTNERSKABER GØR OS STÆRKERE

Vi arbejder sammen med en lang række partnere, fordi det gør os stærkere. Vi tager initiativer sammen, høster erfaringer og bruger dem til at skabe nye og bedre indsatser overfor sårbare børn, unge og voksne.

Vi deler også vores erfaringer internationalt og henter gerne inspiration hjem fra hele verden til gavn for den nationale indsats mod mental mistrivsel.

Vi forebygger mental mistrivsel, og i alle vores initiativer er vi opmærksomme på at bygge bro til både de offentlige tilbud og civilsamfundstilbud, foreninger, klubber og andre, når der skal mere til. Vi kommer langt, men vi ved, at vi kan komme endnu længere gennem samarbejde.

SAMARBEJDE MED KOMMUNER, REGIONER OG FORENINGER

Vi elsker at samarbejde, og vi har blandt andet partnerskabsaftaler med mange forskellige foreninger med det formål at sætte fokus på psykisk sårbarhed. Det gør vi igennem forskellige fælles projekter og initiativer.

Vores headspace-centre altid medfinansieret af kommunen, som også har fremskudte medarbejdere hos headspace. Flere af regionerne deltager også med fremskudte medarbejdere.

Vi er altid åbne for nye samarbejdsaftaler med kommuner og regioner, så tag gerne fat i Politisk chef Søren Mejrup sm@detsocialenetvaerk.dk, hvis I vil høre mere om mulighederne.

PsykiatriNetværket
GIVER ORGANISATIONER MERE MAGT
PsykiatriNetværket er et samarbejde mellem 17 landsdækkende organisationer på psykiatriområdet.

Fælles er, at de er organisationer båret af frivillige. Det Sociale Netværk er initiativtager og en af de 16, som i 2009 dannede PsykiatriNetværket.

PsykiatriNetværket står bag det årlige Psykiatritopmøde. Det er en stor årligt tilbagevendende succes og en mulighed for alle foreningerne for at sætte en dagsorden, drøfte fælles udfordringer og få politikerne i tale.

De 17 organisationer i PsykiatriNetværket udvikler og programsætter Psykiatritopmødet.

PARTNERSKABER & ALLIANCER

Alliancen for Anbragte Børn og Unge

Alliancen for anbragte børn og unge arbejder for at styrke den samlede sociale indsats for anbragte børn og unge.

Vi er aktive partnere i alliancen sammen med en række andre organisationer, der arbejder for samme sag.

Børn som pårørende

Sammen med en række andre organisationer har vi dannet et samarbejde, hvor målet er at få mere fokus på de mange problemstillinger børn, som er pårørende, oplever.

Folkebevægelsen mod Ensomhed

Flere end 90 organisationer, foreninger, skoler, kommuner og virksomheder er for første gang nogensinde gået sammen for at skabe Folkebevægelsen mod Ensomhed.

Peer-Partnerskabet

Det Sociale Netværk og SIND har et fælles ønske om, at flere står stærkere i hverdagen og har et selvstændigt og meningsfuldt hverdagsliv.

Derfor har vi dannet Peer-Partnerskabet, som arbejder for, at peer-støtte bliver et fast tilbud til psykisk sårbare i udsatte situationer. Derudover vil vi løbende give flere adgang til peer-støtte samt skabe ny viden om peers.

Ungetrivselsrådet

I Ungetrivselsrådet samarbejder vi om at skabe bedre trivsel for de unge i uddannelsessystemet sammen med en række andre organisationer.