Vi giver sårbare en stærkere stemme

Da Poul Nyrup i 2009 tog initiativ til at stifte Det Sociale Netværk var det med et stærkt ønske om at give de sårbare en stærkere stemme – også politisk. Vi har siden arbejdet hårdt for at få livsvilkårene for psykisk sårbare og værdien af mental sundhedsfremme længere op på den politiske dagsorden.

Vi ved, at tidlige indsatser i mange tilfælde kan tage begyndende mental mistrivsel i opløbet og skabe fornyet styrke hos den enkelte til selv at handle og styre sit eget liv. At bevidstgøre borgerne om egne ressourcer og handlekraft er helt afgørende for os.

Psykiatritopmøderne

Psykiatritopmøderne er en årligt tilbagevendende begivenhed, som stiller skarpt på udfordringer i psykiatrien og med brugerne i fokus. Vores samarbejde med ministre og ordførere – uanset partifarve – er stærkt og vigtigt. Både når vi afholder konferencer som fx Nordisk Psykiatritopmøde eller den internationale ungekonference, International Conference on Youth Mental Health, som headspace Danmark var vært for i 2022.

Vi har i mange år efterspurgt en samlet plan for borgere i og omkring psykiatrien for at få en mere helhedsorienteret indsats som både omfatter den mentale sundhedsfremme og behandlingen i psykiatrien.

Det er glædeligt, at Folketinget endeligt har fundet midler til at finansiere en bedre og mere sammenhængende indsats for borgere i og omkring psykiatrien de næste 10 år.

Vi arbejder sammen med bl.a. Psykiatrinetværket for at sikre, at civilsamfundet får en central rolle i opfølgningen på 10-års planen, som fuldt ud matcher civilsamfundets styrker og forcer på området.

Folkemødet på Bornholm

Vi er altid til stede for at tale mental sundhed, når civilsamfundet mødes på Bornholm til Folkemødet.

I samarbejde med andre foreninger og aktører afholder vi og deltager i en lang række debatter og events om trivsel og mental sundhedsfremme med fokus på hvordan vi bedre kan hjælpe og støtte psykisk sårbare.

Vi inspirerer hele verden og henter selv inspiration fra hele verden

Det Sociale Netværk har siden 2009 flittigt søgt inspiration fra udlandet i kampen for bedre mental trivsel i Danmark. I dag deler vi erfaringer, henter ny viden og lader os inspirere fra de øvrige nordiske lande og resten af verden.

headspace er i sig selv en inspiration fra udlandet. Konceptet er australsk og blev præsenteret i Danmark for første gang på Psykiatritopmødet i 2011. Siden har den danske version af headspace været til stor inspiration i andre lande, bl.a. Island, Israel, Irland, Tyskland og Holland.

Nordisk samarbejde

Vi har i 2023 taget initiativ til at etablere Nordic headspace bestående af Mental Helse fra Norge, Bergid headspace fra Island og headspace Danmark.

Målet er i første omgang at få udbredt headspace modellen til alle de nordiske lande. Vi er selv i gang med at afdække mulighederne for at hjælpe børn og unge i Grønland, i første omgang med udgangspunkt i Tasiilaq i Østgrønland.

I 2015 tog vi sammen med Sundhedsministeriet, Nordisk Ministerråd og TrygFonden initiativ til det første Nordiske Psykiatritopmøde. Det har siden været afholdt jævnligt i de forskellige nordiske lande.

headspace udvalgt af World Economic Forum

World Economic Forum (WEF) har analyseret udviklingen i unges mentale sundhed på verdensplan og sammenligner udfordringen med klimaudfordringen.

16 initiativer fra forskellige steder i verden er valgt, og headspace Danmark er et af de 16 initiativer, som WEF mener, at resten af verden kan lære af.