Vi giver de sårbare en stærk stemme

Psykiatritopmødet 2017 med blandt andre børne- og socialminister Mai Mercado

Da Poul Nyrup i 2009 tog initiativ til at stifte Det Sociale Netværk var det med et stærkt ønske om at give de sårbare en stærkere stemme – også politisk. Vi har siden arbejdet hårdt for at få psykiatrien, de sociale relationer og mental sundhed længere op på den politiske dagsorden

Psykiatritopmøderne er en årligt tilbagevendende begivenhed, som stiller skarpt på udfordringer i psykiatrien. Vores samarbejde med ministerier, ministre og ordførere – uanset partifarve – er stærkt og vigtigt. Både når vi laver konferencer som fx Nordisk Psykiatritopmøde eller den internationale ungekonference, International Conference on Youth Mental Health, som headspace Danmark skal være vært for i 2021. Læs mere om den internationale organisation bag konferencen her.

Sidestil psykiatri med somatik

Siden 2001 er der kommet 69% flere patienter men kun tilført 32% flere penge til psykiatrien. I mange år har vi manglet en 10-års handleplan for psykiatrien i Danmark. Og vi har brug for et helhedsblik på psykiatrien og forebyggelse i Danmark.

Vi mener, at opgaverne er mange og omfattende. Da Astrid Krag i 2012 som sundhedsminister nedsatte Regeringens Psykiatriudvalgt var det vigtigt for os, at vi og andre organisationer i PsykiatriNetværket fik en plads i udvalget. Vi ville sikre, at brugere og pårørendes stemme også dér blev stærkt repræsenteret. Det lykkedes at få både Det Sociale Netværk, LAP, som er Landsforeningen af nuværende og tidligere Psykiatribrugere, Bedre Psykiatri, som er landsforeningen for pårørende samt SIND med i udvalget. Hent rapporten, som kom ud af arbejdet, på Sundhedsministeriets hjemmeside.

Debatten på Bornholm

Vi er der også for at tale mental sundhed, når civilsamfundet mødes på Bornholm til Folkemøde. Det er en tilbagevendende begivenhed, hvor vi i samarbejde med andre foreninger og aktører afholder og deltager i en lang række debatter om trivsel og mental sundhedsfremme, og om hvordan vi kan hjælpe og støtte psykisk sårbare. Du kan læse mere her og se billeder fra vores debatter om bl.a. livet med en psykisk sårbarhed og rollen som pårørende.

Vi inspirerer hele verden

Vi deler erfaringer, henter ny viden og lader os inspirere i Norden og resten af verden. Og vi inspirerer andre i hele verden.

headspace er i sig selv en inspiration fra udlandet. Konceptet er australsk og blev præsenteret i Danmark for første gang i 2011, da lederen af headspace i Melbourne besøgte Psykiatritopmødet. Siden har den danske version af headspace været til stor inspiration i andre lande, bl.a. Island, Israel, Irland, Tyskland og Holland.

Nordisk samarbejde om psykiatri

Nordisk Ministerråd har udgivet en rapport Viden som virker i praksis om social innovation, hvor brobygning mellem civilsamfundet og det offentlige er en vigtig brik. Rapporten fremhæver headspace som et godt eksempel, når det kommer til at give frivillige organisationer bedre mulighed for at levere sociale tilbud.

I 2015 tog vi sammen med Sundhedsministeriet, Nordisk Ministerråd og TrygFonden initiativ til det første Nordisk Psykiatritopmøde. Det har siden været afholdt i 2017 i Norge, og i 2019 i Island.

Unge skal være aktivister

Vores hensigt med at afholde et Psykiatritopmøde for unge i Norden er at gøre dem til aktivister og få deres stemme og bud på en bedre psykiatri frem til politikerne. Vi tog initiativ til Nordisk Ungepsykiatritopmøde i 2017 og igen i 2019.

Vi ved, hvordan de unge har det, og sammen med en række andre organisationer har vi i Danmark lavet Anbefalinger til en ungestrategi. Den kan du læse ved at klikke her.

International headspace-konference

Australien, Storbritannien, Grønland, Island og Holland var blandt de lande, som deltagerne på verdens første internationale headspace-konference kom fra. De mødtes i København for at udveksle erfaringer og dele best practices på tværs af landegrænserne. Patrick McGorry, som er stifter og hovedarkitekt bag headspace i Australien talte bl.a. om behovet for tidlig indsats overfor de unge for at sikre deres mentale tilstand.

headspace udvalgt af World Economic Forum

World Economic Forum (WEF) ser på de dystre tal for udviklingen i unges mentale sundhed på verdensplan. Craig Hodges arbejder for WEF og har stået i spidsen for at se på og vælge nogle initiativer, som rent faktisk virker for de unge og forbedrer deres mentale sundhed.

16 initiativer fra forskellige steder i verden er valgt, og headspace Danmark er et af de 16 initiativer, som WEF mener, at resten af verden kan lære af. Du kan læse mere om netop det partnerskab ved at klikke dig videre her.