Byg Bro mellem Danmark og nytilkomne flygtninge. Vi tror på, at alle mennesker har en værdi. Vi tror på, at erfaringer og det levede liv betyder noget, og vi tror på, at mennesker med egne erfaringer kan hjælpe andre i lignende situationer.

TIDSPERIODE

2016

MÅLGRUPPE

15 – 45 år

LOKATION

Billund, Faxe, Fredensborg, Helsingør, Køge, Ringsted, Stevns, Varde

TIDSPERIODE

X -X

MÅLGRUPPE

drenge / 13 – 18 år

LOKATION

København, Esbjerg, Aalborg

Alle mennesker har værdi
Den grundindstilling afspejler sig i mange af vores initiativer. Også i Byg Bro, hvor herboende flygtninge, der har erfaringer med at blive integreret i det danske samfund hjælper andre. De ved, hvad det vil sige at være på flugt, og de kan hjælpe nytilkomne flygtninge med de udfordringer, som de står over for som nye i Danmark.

Hjælp til det praktiske … og alt andet
Flygtninge hjælper nytilkomne flygtninge med det, der er svært. Så kort kan det beskrives og de hjælper med alt fra praktiske gøremål, der kan virke uoverskuelige, til samtaler om savn og mental sundhed, hvordan man kan passe på sig selv, og hvordan det er at være fremmed i et nyt land. De hjælper med at vække troen og håbet til live.

Håndtér dagligdagen … og følelserne
Med Byg Bro skal nytilkomne flygtninge lære at håndtere dagligdagen, praktisk såvel som emotionelt, så de står bedre rustet til at indgå på arbejdsmarkedet, tage en uddannelse og i det hele taget blive en del af det danske samfund.

Når mennesker bliver mødt af ligesindede, som eksempelvis flygtninge, der møder flygtninge, så opstår der en samhørighed. Byg Bro har vist, at også flygtninge, som har stiftet bekendtskab med det danske samfund, har en masse at give tilbage, og at de ønsker at hjælpe andre.

Unik viden om integration
Flygtninge kan med deres særegne kulturelle baggrund og erfaringer med at blive integreret i det danske samfund hjælpe og give en masse videre til nytilkomne flygtninge, som de ikke møder andre steder i systemet.

Byg Bro er etableret på den baggrund. Vi ønsker at fokusere på flygtninges mentale helbred, fordi vi ønsker at skabe et grundlag for en bedre og mere helhedsorienteret integration, der beror på frivillighed, erfaringer og troen på, at alle mennesker har en værdi.

Sårbare mennesker i svær livssituation
Flygtninge har ofte oplevet kriges rædsler, drabelige konflikter eller hungersnød. De har ting med i bagagen, som kan være svære at snakke om og som skal bearbejdes.

Der venter ofte lange perioder i uvished på asylcentre, hvor savnet til familiemedlemmerne i brændpunkterne, ventetiden og tankerne om, hvorvidt de får opholdstilladelse eller ej fylder meget.