Bedre fysisk og mentalt overskud hos unge og pårørende. Oprust var et initiativ, som fungerede frem til 2016 og rådgivningen til unge pårørende er nu en integreret del af headspace. Oprust havde fokus på unge pårørende til en forælder eller søskende, og deres behov for hjælp til at få større mentalt og fysisk overskud.

TIDSPERIODE

X – 2026

MÅLGRUPPE

12 – 25 år

LOKATION

Nationalt

TIDSPERIODE

Afsluttet i 2016

MÅLGRUPPE

12 – 25 år

LOKATION

Nationalt

Oprust: gruppesamtaler og idræt
Unge pårørende mødte andre unge en til to gange ugentligt i et halvt år med en idrætsinstruktør og en sundhedsvejleder. Med udgangspunkt i gruppesamtaler, individuelle samtaler og idræt fik de opbygget nyt mentalt og fysisk overskud.

Med gruppesamtaler, idræt og individuelle samtaler lærte de unge dem selv, deres grænser og potentialer bedre at kende.

headspace – samtaler uden idræt
Erfaringerne fra den fokuserede indsats med idræt og gruppesamtaler i Oprust er overført til headspace, hvor børn og unge, som er pårørende til en forældre eller søskende, der er psykisk sårbar eller har en psykisk lidelse.