headspace Family er et 3,5-årigt pilotprojekt, der med start i januar 2024 gennemføres i følgende fem kommuner: Aarhus, Guldborgsund, Faaborg-Midtfyn, Helsingør og Holbæk. Det er en gratis og anonym udvidelse af det vellykkede headspace initiativ, der i 10 år har arbejdet på at styrke indsatser inden for mental sundhed, fjerne tabuer og støtte dem, der står over for mentale udfordringer. headspace Family har fokus på at forbedre den generelle mentale sundhed i familien og imødekomme de stigende bekymringer, der kommer fra pårørende til unge med udfordringer. Familiens dynamik spiller en afgørende rolle i unges trivsel, og vores mål er at styrke både unge og deres familier i at håndtere mentale udfordringer sammen.

TIDSPERIODE

Januar 2024 opstart
Rådgivning åbner fra
1. september 2024

MÅLGRUPPE

12 – 25 år
Pårørende og familie

LOKATION

Helsingør, Guldborgsund,
Aarhus, Faaborg-Midtfyn, Holbæk

TIDSPERIODE

Januar 2024 opstart
Rådgivning åbner fra
1. september 2024

MÅLGRUPPE

12 – 25 år
Pårørende og familie

LOKATION

Helsingør, Guldborgsund,
Aarhus, Faaborg-Midtfyn, Holbæk

Formålet med headspace Family
Gennem flere forskellige rådgivningsaktiviteter – pårørenderådgivning, familieorienteret rådgivning og grupperådgivning for pårørende, samt en online vidensportal (hjemmeside) – ønsker vi at fremme mental sundhed i familier med unge i alderen 12-25 år, der har udfordringer eller bekymringer, der resulterer i mistrivsel, der oplever et behov for at tale med en udenforstående om den unges situation, og hvor dette påvirker dem/familien negativt i deres hverdag. Pårørende forstås i denne sammenhæng bredt og ikke kun ud fra et biologisk beslægtet perspektiv.

Individuel pårørenderådgivning til familiemedlemmer
Den individuelle pårørenderådgivning er en sundhedsfremmeindsats, hvor pårørende til en ung i headspaces målgruppe kan få tilbud om anonym og gratis rådgivning om det, der er svært. Den individuelle pårørenderådgivning er målrettet enkeltstående pårørende til unge i headspaces målgruppe, der oplever et behov for nogen at tale med om udfordringer relateret til en ung persons situation, og hvor dette påvirker dem negativt i deres hverdag.

I den individuelle pårørenderådgivning tilbydes tre forskellige rådgivningsydelser:
• Personlig samtale (face-to-face)
• Videorådgivning
• Telefonrådgivning

Gruppebaseret pårørenderådgivning til familiemedlemmer
Pårørendegrupperne er en sundhedsfremmeindsats skabt til at give støtte og fællesskab til dem, der står ved siden af unge i headspaces målgruppe. Disse grupper tilbyder ikke kun et pusterum, men også et sted for pårørende til at dele deres udfordringer, finde trøst i fællesskabet og opbygge styrke sammen.

I Det Sociale Netværk/headspace Danmark forstår vi dybden af følelser som frygt, tvivl, sorg, vrede, magtesløshed og skyld, som ofte præger pårørende til dem, der har det svært. Pårørendegrupperne er skræddersyet til at bryde isolationen, tilbyde konkret støtte og skabe et positivt rum for værdifuld refleksion. Vi stræber efter at skabe et bæredygtigt fællesskab, hvor pårørende kan finde styrke og håb i hinandens rejser mod støtte og forandring.

Familierådgivning
Familierådgivning er en sundhedsfremmeindsats, hvor familier med unge i headspaces målgruppe kan få tilbud om anonym og gratis familieorienteret rådgivning relateret til familiens vanskeligheder. I kernen af familierådgivningen ligger erkendelsen af, at en ungs trivsel ofte er nært knyttet til dynamikken i hele familien. Vi anerkender, at forældre kan have bruge for støtte til at etablere en åben og konstruktiv dialog med den unge.

Familierådgivningen giver plads til en grundig undersøgelse af familiens perspektiv og styrker. Vores mål er ikke kun at håndtere akutte udfordringer, men også at skabe varig forandring i familiens samspil. Vi tror på, at ved at styrke familieforbindelserne kan vi skabe et fundament for den unges mentale sundhed og samtidig fremme trivsel for alle familiemedlemmer.

Blandt de fonde, der har støttet headspace Family, kan nævnes: