Hvad gør man, når fysikken eller psyken spænder ben for at komme ud i et fællesskab? De problemstillinger har Det Sociale Netværk sat fokus på i samarbejde med Københavns Kommunes Socialforvaltning.

Deltagerne i initiativet “Kom Trygt Ud” er borgere i hjemmeplejen, der på grund af handicap, misbrug eller psykosociale problemer oplever ensomhed og ønsker kontakt til andre mennesker.

TIDSPERIODE

2015 – 2017

MÅLGRUPPE

18+ år

LOKATION

København

TIDSPERIODE

2015 – 2017

MÅLGRUPPE

18+ år

LOKATION

København

En ugentlig omgang social motion
De mødes en gang om ugen til social motion, hvor fokus først og fremmest er fællesskabet. Øvelserne er tilrettelagt, så deltagerne lærer hinanden at kende, så de inspireres til at drømme om positive forandringer, og så de hjælper hinanden til at handle på disse drømme. Alle skal kunne være med, men samtidig er tanken, at deltagerne skal udfordres kropsligt såvel som kognitivt.

Nye relationer og bedre sundhed
Deltagerne i Kom Trygt Ud opbygger nye relationer samtidig med, at de styrker deres mentale sundhed og forbedrer deres fysiske og psykiske velbefindende.

Grundtanken er, at deltagernes oplevelse af sammenhæng styrkes gennem arbejdet med tre forandringsspor. Det første spor handler om at gøre noget. Det andet spor handler om at blive aktiv og værdsat af fællesskabet. Og det tredje om at engagere sig i aktiviteter, som giver livet mening.

Ensomhed og nedsat livskvalitet
Kom Trygt Ud opstod på baggrund af en undersøgelse i København Kommunes socialforvaltning. Det vist sig i 2015, at halvdelen af de borgere, der er i kontakt med Socialforvaltningen, har oplevet ensomhed, mens en fjerdedel gav udtryk for, at de mener, at de har nedsat livskvalitet.

Derfor fik Socialforvaltningen og Foreningen Det Sociale Netværk til at indgå et samarbejde om at lave et alternativt tilbud til borgere med psykosociale og somatiske problemstillinger.

I udgangspunktet var projektet, der først blev navngivet Autonom, sat til at vare fem måneder, men på grund af projektets succes valgte man at fortsætte samarbejdet. Københavns Kommune har siden december 2017 videreført Kom Trygt Ud.

KOM TRYGT UD er et samarbejde med: