Topmøde for brugere og pårørende


Psykiatritopmøde 2022: FÆLLESSKAB – ET FÆLLES ANSVAR

UDSOLGT! ALLE PLADSER TIL DETTE ÅRS TOPMØDE ER BOOKET.
VI GLÆDER OS TIL AT SE JER ALLE.


Hvordan skaber vi reelle fællesskaber for alle?

PsykiatriNetværket er endnu en gang klar til at invitere indenfor til Psykiatritopmøde 2022: FÆLLESSKAB – ET FÆLLES ANSVAR. Sæt allerede nu kryds i kalenderen LØRDAG d. 8. OKTOBER fra kl. 10-17 i Imperial Bio, København


Vi sætter fokus på fællesskaber. For alle får det bedre af at være en del af et fællesskab. Men langt fra alle er en del at fællesskabet. Og hvordan får vi alle med i fællesskaber? Det være sig arbejdsfællesskaber, uddannelsesfællesskaber eller frivilligfællesskaber.

Det er ikke kun til gavn for den enkelte at komme med i et givende fællesskab. Det er godt for hele samfundet og sammenhængskraften i vores lille land. Derfor vil der på topmødet blive sat fokus på, hvad det betyder for Danmark, at så mange står uden for fællesskabet.

Og hvordan bringer vi flere ind i fællesskaber? Skal der ændres på strukturerne i de forskellige fællesskaber, og er det noget vi skal løse i civilsamfundet eller er det en offentlig opgave?

Vi byder psykolog Svend Brinkmann velkommen. Han vil tale om fællesskabets betydning, og hvad der sker for individet når man står udenfor fællesskabet.

I kommer også til at møde Falcks direktør Jakob Riis – der udfordrer sundhedsvæsenets tilgang til mennesker, som med en kronisk sygdom, skal have hverdagen til at fungere. Han vil debattere, hvad der skal til for, at vi kan ændre på dette. Derudover kommer Marie Baad Holdt, frivilligfagnørd og partner i Ingerfair med over 20 års erfaring i at skabe bæredygtige samarbejder med frivillige.

Derudover vil formand for PsykiatriNetværket Poul Nyrup Rasmussen også vil give sine indspark til temaet.

Der vil naturligvis også blive inviteret til nye dialoggrupper, som det langt om længe er blevet muligt at afholde igen efter mange alternative topmøder i de seneste år på grund af coronapandemien.

Årets Psykiatritopmøde afholdes i Imperial Bio i hjertet af København. Det hele løber af stablen den 8. oktober fra 10-17, og det er som altid gratis at deltage.


UDSOLGT! ALLE PLADSER TIL DETTE ÅRS TOPMØDE ER BOOKET.
VI GLÆDER OS TIL AT SE JER ALLE.


Psykiatritopmøde 2022: Fællesskab – et fælles ansvar

Programmet opdateres løbende

Velkommen – Årets vært Mark Stokholm og formand for PsykiatriNetværket, Poul Nyrup Rasmussen byder velkommen
Sundhedsminister Magnus Heunicke åbner Psykiatritopmødet
Poul Nyrup Rasmussen og Mark Stokholm taler om fællesskaber
Søs Fenger – fantastisk, fint og følsomt. Musik af en af Danmarks bedste sangerinder
Betragtninger om fællesskab og fælles ansvar Mads Engholm, formand for Bedre Psykiatri, Lene Kristiansen talsperson for LAP, Lotte Frost Jørgensen, forperson i Håb I Psykiatrien samt Jessy Holck Mikkelsen, daglig leder Startlinjen
Hvad betyder det for individet at stå uden for fællesskabet? – Svend Brinkmann
Gør vi det rigtige for at få flere med? Jakob Riis, direktør i Falck
Hvordan får vi flere med? Politisk kommentar fra beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard
Hvis ansvar er det at alle er en del af noget? Er vi gode nok til det? Beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard, protektor for Det Sociale Netværk, Poul Nyrup Rasmussen, professor AAU Svend Brinkmann og direktør i Falck, Jakob Riis, Sarah Wessmann, tidl. frivillig og nuværende sygeplejerske i psykiatrien
Poetry Slam af Sara Hauge – Alvorlige emner i poetisk form
Frivillig – hvorfor det? Marie Baad Holdt, chefkonsulent og partner i Ingerfair
Hvad er det, som de frivillige organisationer kan? Mogens Seider, Marie Baad Holdt, Leon Grundtvig Due og Karin Arnholtz, frivillige i SIND og Mia Kristina Hansen formand, SIND
Fra PTSD-ramt politimand til dykkertekniker i Frømandskorpset – vigtigheden af det rette jobmatch og virksomhedernes indsats på området, Christian Nielsen, forfatter & iværksætter i Trident Mind
Hvad koster det, at så mange står udenfor? Jakob Kjellberg, forskningsprofessor VIVE
Skal alle rummes? Jakob Kjellberg, VIVE, Camilla Fabricius MF Soc., Dea Seidenfaden, konst. formand Dansk Psykologforening, Signe Lindkvist, bruger m.fl.

Deltag i dialoggrupperne

Dialoggruppe 1: Børn og Unges Trivsel
Glidende overgange mellem sektorer, så vi undgår at tabe mennesker

 
Vi stiller skarpt på konkrete løsningsforslag på aktuelle problematikker, og på hvordan civilsamfundsorganisationer tænkes ind som en del af løsningen i sektorovergangen mellem kommune og region.

Sammen skal både brugere, pårørende og fagpersoner tale om oplevelser og behov i mødet med systemet. Kan civilsamfundet støtte op om overgangene, og hvad gør vi, når vi møder virkeligheden med stigende ventelister?
Dialoggruppe 2: Outsideren
Hvorfor producerer vi så mange klienter?

 
Mange oplever Danmark som et “klassedelt” samfund: Du tilhører enten A-holdet, B-holdet eller C-holdet.
Vi oplever, at alt for mange unødigt skubbes ud på B-holdet (tilskuds-samfundet) eller det berygtede
C-hold, som er befolket af blandt andre psykisk sårbare og folk, som står langvarigt uden for arbejdsmarkedet.
Mange, uanset hold, oplever sig selv som stressede.
 
Problematikker af psykisk karakter opstår ofte i en kombination af et menneskes erhvervede sårbarhed og dets belastninger set i bred forstand. Kan vi i vores dialog afdække mulige årsagssammenhænge?
Ved hjælp af deltagernes erfaringer håber vi på en debat, som gør os klogere og som peger fremad.
Dialoggruppe 3: Angstforeningen og Depressionsforeningen
ABC i hverdagen – hvordan kan man arbejde med angst og depression?

 
ABC for mental sundhed er anerkendte principper og på mange måder selvindlysende. Men hvad er det, der holder os tilbage fra at gøre det ‘fornuftige’ i hverdagen, når vi ved, det styrker vores mentale sundhed?
 
Vi sætter fokus på, hvilke barrierer i hjernen, der forhindrer os i at være del af fællesskaber og gøre noget aktivt. Casepersoner fra DepressionsForeningens og Angstforeningens tilbud drøfter, hvad det har givet dem at være med – hvorfor de først ikke var med og hvad der fik dem til at være med alligevel
Dialoggruppe 4: Det Sociale Netværk, Startlinjen, EN AF OS og Livslinien
Hvordan bliver man frivillig? – og hvorfor er der nogle, som afholder sig fra at blive det?

 
Er det for besværligt at blive frivillig? Uoverskueligt? Gør det mig usikker? Det er nogle af de spørgsmål, som nogle stiller sig selv, og som kan blive til de forhindringer, som afholder dem fra at blive frivillige, selvom de egentlig gerne vil være det.
 
Vi sætter fokus på de eventuelle barrierer, der er, for at man vælger at blive frivillig. Så vi sammen kan blive klogere på, hvor nemt eller svært det egentlig er, og hvad der skal til, for at flere har lyst og mod til at blive frivillige.
Dialoggruppe 5: SIND og DSN (Peer-Partnerskabet)
Man kommer sig ikke alene – så hvordan kommer vi os sammen?

 
Selvom vi er kommet langt i forståelsen af, at mennesker kan komme sig, oplever mange fortsat at være overladt til selv i recovery-processen.
Vi tager udgangspunkt i det, man ellers kan stå alene med, men som er en del af de flestes recovery-proces: Man kan miste venner, parforhold, og der kan opstå konflikter, fordi man begynder at forandre sig. Og hvad med arbejde og uddannelse? Samtidig kan der være uvished i en selv og hos andre, om det nu også kan bære.
 
Vi vil forsøge at kortlægge og dele de behov, man kan stå alene med, og se om det er muligt at lave fx et netværk som man kan mødes i.
Dialoggruppe 6: LAP
“REJSEN MOD RECOVERY. HVAD VIRKER?

 
Hør personlige beretninger fra psykiatribrugere om hvad der har virket for dem, og hvad der skal til for at få det bedre, når man er ramt af en psykisk lidelse.
 
I Sundhedsstyrelsen faglige oplæg til en 10 års plan er der 37 anbefalinger, som primært er formuleret af det politiske niveau og fagfolk. Psykiatribrugerne har stort set ikke været inddraget. Det skal der gøres noget ved!

Så kom og lyt til erfaringseksperterne, nemlig psykiatribrugerne.


UDSOLGT! ALLE PLADSER TIL DETTE ÅRS TOPMØDE ER BOOKET.
VI GLÆDER OS TIL AT SE JER ALLE.


Psykiatritopmøde 2021: VI HAR EN PLAN!

Det var en stor fornøjelse igen at kunne invitere indenfor i Imperial Bio, København, da vi sidste år igen kunne slå dørene op til et ægte topmøde med fysisk fremmøde. De veloplagte værter, TV-vært og journalist Abdel Aziz Mahmoud og radiovært og skribent Ida Sophia Petersen tog alle gæster i salen og de seere, der var med online, sikkert igennem programmet.

På topmødet satte vi endnu engang Psykiatrien og brugerne i fokus – vi kræver en Psykiatriplan, der omfavner det hele menneske.Vi skal have værdighed, der kommer fra hjertet, ind i psykiatrien, men økonomien skal følge med! Dagen var fyldt med håb for psykiatrien, konkrete løsningsforslag og løfter.

Sundhedsminister Magnus Heunicke sparkede Topmødet i gang med en undskyldning for, at 10-års planen for psykiatrien ikke var klar endnu, og fulgte op med:

“Psykiatrien er den største udfordring i vores sundhedsvæsen – og vi skal løfte behandlingen ligesom vi har løftet kræftbehandlingen gennem de seneste år.”


Vær med til at tænke nyt sammen med os

Topmøderne giver ordet til brugere af psykiatrien og deres pårørende. De står på scenen for at fortælle om deres liv, de sidder i debatpaneler og de arrangerer workshops. Dermed er topmøderne en helt unik mulighed for de psykisk sårbare: De tager ordet.

Vi formår altid at sætte en dagsorden med topmøderne. Topmøderne er menneskeligt meget stærke, og politisk har de stor gennemslagskraft. Vi ved, at både fagfolk og politikere henter stor inspiration og nye idéer, når de deltager i topmøderne.

Psykiatritopmødet er altid første lørdag i oktober, og vi har altid et tema, som dominerer topmødets debatter, workshops og dialoggrupper. Find de foregående års Psykiatritopmøder herunder.

Det årlige Psykiatritopmøde samler hvert år omkring 1.000 mennesker fra alle hjørner af Danmark. De er brugere af psykiatrien, pårørende, fagfolk, politikere og mange andre, som er interesserede i psykiatrien. Psykiatritopmødet har været afholdt siden 2009, da det Sociale Netværk blev etableret.

Psykiatritopmøderne handler om værdighed. Vi ruller den røde løber ud, der er musik og god mad. Det er en dag, hvor det handler om brugerne af psykiatrien og de pårørende. Det var fra starten Poul Nyrup Rasmussens idé, at de skulle være stjernerne. Topmødet er deres – og det giver både pårørende og brugere en stærk stemme overfor fx fagfolk og politikere. De er nemlig altid med, politikerne, fra allerhøjeste niveau. 

Det er PsykiatriNetværket, som arrangerer topmødet. PsykiatriNetværket er et samarbejde mellem Det sociale Netværk og 14 andre organisationer og foreninger på psykiatriområdet.