Topmøde for brugere og pårørende


Psykiatritopmøde 2021: VI HAR EN PLAN!

Psykiatriområdet har brug for et løft – og vi har en plan! Årets Psykiatritopmøde 2021 samler op, hvor vi slap sidste år, og lørdag den 2. oktober sætter vi endnu en gang skub i arbejdet med PsykiatriNetværkets ‘Vision for Psykiatrien 2030’.

Vi skal være ambitiøse

Med udgangspunkt i PsykiatriNetværkets Psykiatriplan vil vi i år udfordre den tilgang, vi i dag har til Psykiatriområdet. Nytænkning er – stadig – nødvendigt, og vi skal samtidigt sikre, at der er fremdrift i de allerede eksisterende indsatser. Vi insisterer på at sætte mennesket i centrum, så alle får den rette behandling i rette tid. Det er på tide, at civilsamfundsorganisationerne tænkes aktivt ind i arbejdet med ‘recovery’, hvor muligheden for at tænke i alternativer forbedres.

Vi vægter forandring højt og kommer i visionen med et klart budskab om, at brugerne skal tænkes meget mere ind i både forløb og løsninger, så systemet ikke definerer forløbet, men at al behandling bliver foretaget med udgangspunkt i de mennesker, det berører.

Årets program bliver en god blanding af oplæg, præsentationer og debatter – og vi glæder os til at sætte ‘Vision for Psykiatrien 2030’ i fokus sammen med blandt andet Birgitte Arent, vicedirektør i Jusitia, Anne Jøker, ledelseskonsulent og Søren Magnussen, projektleder i psykiatrien, ligesom vi også trække civilsamfundets styrker frem sammen med blandt andet Klavs Serup Rasmussen, chefkonsulent Peerpartnerskabet, Erik Holm, projektleder i Frisk i Naturen og Poul Vinholt, der er bisidder i SIND.

Derudover drager vi ud i landet, hvor brugere, pårørende og fagpersonale vil komme med deres syn på, hvorfor der er brug for et eftersyn på og en forbedret plan for psykiatriområdet.

Vi inviterer også Sundhedsminister Magnus Heunicke med til en snak om visionen for Psykiatriområdet i en samtale med flere af formændene fra PsykiatriNetværkets organisationer.

Det hele bliver kyndigt styret af vores veloplagte konferenciers Abdel Aziz Mamoud og Ida-Sophia og med god underholdning igennem hele showet med blandt andet aktuel live-musik.


Deltag i årets Psykiatritopmøde

Psykiatritopmødet 2021 bliver afholdt som et fysisk topmøde med plads til 600 personer, men ligesom sidste år bliver det også muligt at følge med online. Det er som altid GRATIS at deltage.

Det hele løber af stablen lørdag den 2. oktober 2021 fra kl. 14-17 i Imperial Bio i København.

Når du tilmelder dig, kan du vælge, om du vil deltage enten fysisk eller online. Du vil herefter modtage specifik information om din deltagelse.

Vi følger naturligvis de gældende Coronarestriktioner og justerer antallet af deltagere, der er fysisk til stede, hvis det bliver nødvendigt.Hvorfor har vi en plan?

Som en del af sidste års Psykiatritopmøde; Har vi en fremtid?, præsenterede PsykiatriNetværket en visionsplan til Sundheds- og ældreminister Magnus Heunicke.

PsykiatriNetværkets overordnede vision er, at Danmark skal være det første land i verden, hvor vi gennem en langsigtet og koordineret indsats af alle relevante sektorer (sundhed, social, undervisning mv), arbejdsmarkedets parter samt civilsamfundet vender udviklingen og nedbringer antallet af borgere i Danmark med dårligt mentalt helbred, herunder borgere med behov for psykiatrisk behandling.

Der er behov for en helt konkret og målbar 10-årsplan. Det handler ikke nødvendigvis om at tilføre flere midler til området. Det handler om at bruge de ressourcer, der er til rådighed, smartere.

Civilsamfundet skal inddrages i arbejdet som ligestillet partner, og der skal sikres en langt bedre brobygning fra offentlige tilbud som distriktspsykiatri, bosteder, jobcentre mv. til frivillige fællesskaber i civilsamfundet. Og det skal sikres, at alle psykiatribrugere har ret til peer-støtte i overgangen til et bedre liv.

Vær med til at tænke nyt sammen med os

Følg med her på siden, hvor vi løbende opdaterer med programpunkter og indhold.

Topmøderne giver ordet til brugere af psykiatrien og deres pårørende. De står på scenen for at fortælle om deres liv, de sidder i debatpaneler og de arrangerer workshops. Dermed er topmøderne en helt unik mulighed for de psykisk sårbare: De tager ordet.

Vi formår altid at sætte en dagsorden med topmøderne. Topmøderne er menneskeligt meget stærke, og politisk har de stor gennemslagskraft. Vi ved, at både fagfolk og politikere henter stor inspiration og nye idéer, når de deltager i topmøderne.

Psykiatritopmødet er altid første lørdag i oktober, og vi har altid et tema, som dominerer topmødets debatter, workshops og dialoggrupper. Find de foregående års Psykiatritopmøder herunder.

Det årlige Psykiatritopmøde samler hvert år omkring 1.000 mennesker fra alle hjørner af Danmark. De er brugere af psykiatrien, pårørende, fagfolk, politikere og mange andre, som er interesserede i psykiatrien. Psykiatritopmødet har været afholdt siden 2009, da det Sociale Netværk blev etableret.

Psykiatritopmøderne handler om værdighed. Vi ruller den røde løber ud, der er musik og god mad. Det er en dag, hvor det handler om brugerne af psykiatrien og de pårørende. Det var fra starten Poul Nyrup Rasmussens idé, at de skulle være stjernerne. Topmødet er deres – og det giver både pårørende og brugere en stærk stemme overfor fx fagfolk og politikere. De er nemlig altid med, politikerne, fra allerhøjeste niveau. 

Det er PsykiatriNetværket, som arrangerer topmødet. PsykiatriNetværket er et samarbejde mellem Det sociale Netværk og 14 andre organisationer og foreninger på psykiatriområdet.