Topmøde for brugere og pårørende

Det årlige Psykiatritopmøde samler hvert år omkring 1.000 mennesker fra alle hjørner af Danmark. De er brugere af psykiatrien, pårørende, fagfolk, politikere og mange andre, som er interesserede i psykiatrien. Psykiatritopmødet har været afholdt siden 2009, da det Sociale Netværk blev etableret.

Psykiatritopmøderne handler om værdighed. Vi ruller den røde løber ud, der er musik og god mad. Det er en dag, hvor det handler om brugerne af psykiatrien og de pårørende. Det var fra starten Poul Nyrup Rasmussens idé, at de skulle være stjernerne. Topmødet er deres – og det giver både pårørende og brugere en stærk stemme overfor fx fagfolk og politikere. De er nemlig altid med, politikerne, fra allerhøjeste niveau. 

Det er PsykiatriNetværket, som arrangerer topmødet. PsykiatriNetværket er et samarbejde mellem Det sociale Netværk og 14 andre organisationer og foreninger på psykiatriområdet.


Psykiatritopmøde 2020: HAR VI EN FREMTID?

Psykiatritopmøde den 8. oktober 2020 blev i år afholdt online fra kl. 19-22. Det blev et møde, der under overskriften “Har vi en fremtid?” talte om Danmarks børn og unge:

Hvorfor mistrives vores unge? Hvad kan vi gøre for at give dem en fremtid uden altoverskyggende præstationspres og stigende mental mistrivsel? Hvorfor er der ikke mere fokus på forebyggelse? Og hvor er pengene henne?

Vi stillede spørgsmålene sammen med faglige eksperter, velkendte talspersoner og talentfulde musikere til de ministre, vi fik besøg af til dette års Psykiatritopmøde!

PsykiatriNetværkets vision for psykiatrien 2030: På dette års online Psykiatritopmøde 2020 offentliggjorde de 16 foreninger bag PsykiatriNetværket en række ønsker og forslag, der bør indgå i regeringens arbejde med den kommende 10-års psykiatriplan. Ønskerne blev overrakt til Sundheds- og ældreminister Magnus Heunicke på selve Psykiatritopmødet.


Herunder kan du høre, hvad SF’s gruppeformand, Jakob Mark og landsformand for Sind Ungdom, Theodor Min Ho Gjerding tog med sig fra årets topmøde – og du kan se eller gense hele Psykiatritopmøde 2020 her


Brugere af psykiatrien får ordet

Topmøderne giver ordet til brugere af psykiatrien og deres pårørende. De står på scenen for at fortælle om deres liv, de sidder i debatpaneler og de arrangerer workshops. Dermed er topmøderne en helt unik mulighed for de psykisk sårbare: De tager ordet.

Topmøderne sætter dagsorden

Vi formår altid at sætte en dagsorden med topmøderne. Topmøderne er menneskeligt meget stærke, og politisk har de stor gennemslagskraft. Vi ved, at både fagfolk og politikere henter stor inspiration og nye idéer, når de deltager i topmøderne.

Psykiatritopmødet er altid første lørdag i oktober, og vi har altid et tema, som dominerer topmødets debatter, workshops og dialoggrupper. Find de foregående års Psykiatritopmøder herunder.