Vi kalder initiativet headspace+. Det er en indsats specielt rettet mod unge mænd, og målet er at hjælpe dem, der er i alderen 15-25 år med at fastholde job og uddannelse. Eller med at komme i gang, hvis de står uden job eller ikke er kommet i gang med en uddannelse.

TIDSPERIODE

2019 – 2020

MÅLGRUPPE

Drenge / 15 – 25 år

LOKATION

Aalborg, Billund, Hvidovre, Helsingør

TIDSPERIODE

2019 – 2020

MÅLGRUPPE

Drenge / 15 – 25 år

LOKATION

Aalborg, Billund, Hvidovre, Helsingør

Mental mistrivsel giver frafald
Unges psykiske problemer begynder ofte på ungdomsuddannelserne, hvor 60 % af frafaldet skyldes mental mistrivsel.

På erhvervsuddannelserne er der et frafald på knap 50 %, hvoraf en fjerdedel angiver psykiske problemer som årsag. Især unge mænd undlader at opsøge hjælp, når de mistrives. Derfor henvender headspace+ sig særligt til unge mænd.

Virksomhedsnetværk og rådgivning
headspace+ har fået støtte fra Østifterne og er netop afsluttet i fire headspace-byer i hele Danmark. Initiativet udmønter sig i virksomhedsnetværk, netværksgrupper, rådgivning og håndholdte forløb.

Fælles for headspace+-byerne er en kampagne målrettet de unge mænd og deres forældre og lærere men også virksomheder, myndigheder og andre organisationer.

Det er målet at gøre så mange som muligt opmærksomme på headspace og den rådgivning og hjælp, de unge mænd kan få. Lokalt såvel som nationalt.

headspace+ er et samarbejde imellem: