I headspace tilbyder vi rådgivning til børn og unge i alderen 12 til 25 år. Det er gratis, anonymt og uforpligtende. Vores mål er at skabe trygge rammer, hvor de unge kan få hjælp til at finde løsninger på de problemer, som de oplever. Intet er for stort eller for småt – vi er nogen at tale med, og de unge bestemmer, hvad vi skal tale om. Ofte er få samtaler nok. Andre gange skal der flere samtaler til. Og nogle gange, når den unge har brug for mere eller andet end headspace, så bygger vi bro til et andet relevant tilbud.

I headspace tilbyder vi rådgivning til børn og unge i alderen 12 til 25 år. Det er gratis, anonymt og uforpligtende. Vores mål er at skabe trygge rammer, hvor de unge kan få hjælp til at finde løsninger på de problemer, som de oplever. Intet er for stort eller for småt – vi er nogen at tale med, og de unge bestemmer, hvad vi skal tale om. Ofte er få samtaler nok. Andre gange skal der flere samtaler til. Og nogle gange, når den unge har brug for mere eller andet end headspace, så bygger vi bro til et andet relevant tilbud.

TIDSPERIODE

2013 – nu

MÅLGRUPPE

12 – 25 år

LOKATION

Nationalt

TIDSPERIODE

2013 – nu

MÅLGRUPPE

12 – 25 år

LOKATION

Nationalt

headspace i hele Danmark
headspace er vores absolut største initiativ. Centrene dækker de fleste hjørner af Danmark, og de er etableret i lokalt samarbejde med kommuner, som medfinansierer centrene. Vi har også fået støtte til headspace fra satspuljemidlerne.

headspace bygger bro
De kommuner, som medfinansierer et lokalt headspace-center, har en fremskudt medarbejder tilknyttet centeret. På samme vis har flere headspace-centre fremskudte medarbejdere fra regionen. Derudover samarbejder vi meget aktivt med lokale foreninger og offentlige tilbud, og det giver os alt i alt en bred vifte af viden om, hvortil vi kan bygge bro for de unge, som har behov for det.

Rådgivning der virker
headspace er en organisation, som er båret af frivillige kræfter. De er ildsjæle, som ønsker at give noget tilbage, at gøre noget for andre. Vi har formået at fastholde de frivilliges engagement og samtidig professionalisere vores rådgivning, så vi møder de unge på en ensartet måde. Du kan læse mere om, hvordan vi har gjort det ved at klikke her – vi kalder indsatsen for headspace academy.

Certificeret rådgivning
headspace er akkrediteret hos RådgivningsDanmark, som er en brancheforening for sociale, gratis rådgivningstilbud i Danmark. Akkrediteringen baserer sig på en række fælles kvalitetsstandarder.

Unge: headspace virker
headspace er nogen at tale med. Vi registrer ikke cpr-numre, opretter heller ikke en sag eller fører journal. Vi er få ansatte og mange frivillige i hvert center. Det virker for de unge. Vi ved det, fordi vi systematisk spørger, hvad de mener om headspace og den hjælp, de har modtaget. Du kan læse mere om, hvad de unge fortæller os, og du kan se evalueringer af headspace, som bl.a. Rambøll, Økonomer uden Grænser og Incentive har lavet.

BLIV MEDLEM AF HEADSPACE

DET KOSTER 200 kr./år

– så hjælper du os med at arbejde for at sikre mental sundhedsfremme, og at alle børn og unge har nogen at tale med.

GIV EN DONATION TIL HEADSPACE

Din donation sikrer, at de mange headspace-centre i hele Danmark fortsat kan være med til at hjælpe, gribe og støtte de børn og unge, der har brug for nogen at tale med.

 

Akkreditering hos RådgivningsDanmark

headspaces face-to-face-rådgivning er akkrediteret af RådgivningsDanmark.

Det betyder, at rådgivningen har været igennem en kvalitetsvurdering af, hvorvidt vores tilbud lever op til en række fælles standarder for rådgivningstilbud.

Fokus på sparring og supervision

Der er altid to rådgivere med til en samtale, så vi sikrer, at der er to sæt ører, der kan lytte, og to mennesker, der kan støtte den unge.

De frivillige ungerådgivere modtager sparring med en kvalificeret tredjepart fra headspace efter alle samtaler. Alle ungerådgivere i headspace får supervision

headspace er tilstede i hele Danmark

headspace-centrene er ledet af en lokal centerchef, der ofte leder 2-3 centre, der drives af et lille hold af lønnede ungerådgivere, der får hjælp af frivillige med en intern uddannelse i headspace.

Kommunerne, der medfinansierer headspace, har en medarbejder i headspace, og regionerne har en medarbejder fra psykiatrien.