Danskerne skal trives bedre mentalt og socialt

Det Sociale Netværk arbejder med sundhedsfremme: vi vil forbedre den sociale og mentale trivsel i det danske samfund.


Alt for mange danskere mistrives socialt eller psykisk.
Fx har mange børn og unge udfordringer med at håndtere dagligdagen med skole, venner og familie, mange føler sig pressede og har enormt høje forventninger til sig selv. De har brug for nogen at tale med, hjælp og støtte.

Andre, også voksne, er fx psykisk sårbare og kan ikke klare sig med forebyggende tiltag. De har store udfordringer med at håndtere et normalt liv med beskæftigelse, personlige relationer mv., men er ofte samtidigt for raske til at blive behandlet i psykiatrien.

Tidlig, forebyggende indsats. Vi arbejder gennem forskellige initiativer på at fremme sundheden for den meget store gruppe af sårbare børn, unge og voksne, så de trives bedre mentalt og socialt. Vores mål er, at alle skal kunne indgå i samfundets fællesskaber.

Vi går gerne nye og utraditionelle veje i vores bestræbelser på at gøre en forskel og sætte fokus på social og psykisk sårbarhed i samfundet.


Dette billede har en tom ALT-egenskab (billedbeskrivelse). Filnavnet er 16.9_widescreen_tekst_slide-03.jpg

Grundlæggende ved ingen, hvorfor flere og flere bliver berørt af stress, angst, depression eller en anden form for mistrivsel. Det kalder på, at vi både ser på årsager og afsøger nye muligheder, der kan fremme tidlige indsatser.

  • Vi ved, at tidlige indsatser i mange tilfælde kan tage begyndende mental mistrivsel i opløbet og skabe fornyet styrke hos den enkelte til selv at handle og styre sit eget liv.
  • Vi tror fuldt og fast på, at civilsamfundet – os alle, NGO’er og alle de frivillige kræfter – kan noget ganske særligt, når det handler om at forbedre mental sundhed og trivsel.
  • Vi tror også på, at partnerskaber mellem civilsamfundet og det etablerede system i form af kommuner, regioner og stat er vejen frem, når vi skal bekæmpe psykisk sårbarhed. Udfordringen med mental mistrivsel er noget, som vi er nødt til at tage hånd om i fællesskab som samfund.

Hvert menneske tæller. Vi arbejder med et menneskesyn, der tager afsæt i, at alle skal have mulighed for at leve det liv, de gerne vil, og at hvert eneste menneske tæller.

Derfor sætter vi den enkelte i centrum, og vores erfaring er, at vi dermed opnår de bedste resultater. Når vi fx møder en ung i headspace, er det den unges ønsker og behov, der bestemmer retningen for vores samtale og rådgivning.

Læs mere om hvem vi er, vores historie og vores strategi frem mod 2025.