Bedre mental trivsel
– for alle

Alt for mange danskere mistrives psykisk og socialt

Mange oplever udfordringer med at håndtere dagligdagen med arbejde, skole, venner og familie, og mange føler sig pressede og har enormt høje forventninger til sig selv.

Andre er psykisk sårbare og kan ikke klare sig med forebyggende tiltag. De har store udfordringer med at håndtere et normalt liv med beskæftigelse, personlige relationer mv., men er ofte samtidigt for raske til at blive behandlet i psykiatrien.

Det Sociale Netværk arbejder for at fremme mental sundhed for den store gruppe af psykisk sårbare børn, unge og voksne, der mistrives. Vores mål er, at alle skal kunne indgå i samfundets fællesskaber.

Vi går gerne nye og utraditionelle veje i vores bestræbelser på at gøre en forskel og sætte fokus på psykisk og social sårbarhed i samfundet.

Tidlig, forebyggende indsats

Grundlæggende ved ingen, hvorfor flere og flere bliver berørt af stress, angst, depression eller en anden form for mental mistrivsel.

Det kalder på, at vi både ser på årsager og afsøger nye muligheder, der kan fremme tidlige indsatser.

  • Vi ved, at tidlige indsatser i mange tilfælde kan tage begyndende mental mistrivsel i opløbet og skabe fornyet styrke hos den enkelte til selv at handle og styre sit eget liv.

  • Vi ved, at civilsamfundet – os alle, NGO’er og alle de frivillige kræfter – kan noget ganske særligt, når det handler om at forbedre mental sundhed og trivsel.

  • Vi ved også, at partnerskaber mellem civilsamfundet og det etablerede system i form af kommuner, regioner og stat er vejen frem, når vi skal bekæmpe psykisk sårbarhed. Udfordringen med mental mistrivsel er noget, som vi er nødt til at tage hånd om i fællesskab som samfund.

DET SOCIALE NETVÆRK ARBEJDER FOR

AT HVERT MENNESKE TÆLLER OG ER VIGTIG

Vi arbejder med et menneskesyn, der tager afsæt i, at alle skal have mulighed for at leve det liv, de gerne vil, og at hvert menneske tæller. Derfor sætter vi det enkelte menneske i centrum, og vores erfaring er, at vi dermed er med til at ændre mulighederne og rammerne for psykisk sårbare.

AT GIVE PSYKISK SÅRBARE EN STÆRKERE STEMME

Vi kæmper for at fjerne fordomme og tabuer på social- og psykiatriområdet og for at skabe basis for en ny, bedre og mere sammenhængende indsats for psykisk sårbare på tværs af kommuner, regioner og øvrige administrative skillelinjer.

AT SKABE INITIATIVER, DET TØR AFPRØVE NYE VEJE

Vi er ikke bange for at prøve nye og anderledes tilgange for at skabe mentalt sundhedsfremmende tilbud. Vi kæmper for at fjerne fordomme og tabuer på social- og psykiatriområdet og for at skabe basis for en ny, bedre og mere sammenhængende indsats for psykisk sårbare på tværs af kommuner, regioner og øvrige administrative skillelinjer.

AT FÅ PSYKIATRIEN OG MENTAL SUNDHED LÆNGERE OP PÅ DEN POLITISKE DAGSORDEN

Vi råber op og skaber debat. Sammen med PsykiatriNetværket sætter vi fokus på muligheder og forandring i psykiatrien, og gennem partnerskaber og alliancer er vi med til at skubbe til den politiske dagsorden, de steder vi kan.

AT PSYKIATRIEN FORANDRED SIG INDEFRA – OGSÅ VED AT SIKRE, AT FÆRRE FÅR BRUG FOR PSYKIATRIEN

Vi skubber til rammerne for, hvad man kan og ikke kan, når det handler om at sikre bedre mental trivsel. Vi tror på, at frivillige organisationer kan bidrage med langt mere, som ikke alene bæres af hjertet, men også af professionalisme og høj kvalitet.

AT CIVILSAMFUNDET FÅR EN STÆRKERE OG MERE MARKANT ROLLE I AT SIKRE MENTAL TRIVSEL

Vi ved, at civilsamfundet og meningsfulde fællesskaber er en stor del af løsningen, når vi skal gentænke psykiatrien og mental sundhedsfremmende tilbud. Fællesskab er selve kernen i det frivillige arbejde, og vi mener, at frivillige er selve kernen i vores velfærdssamfund.

AT HVERT MENNESKE TÆLLER
OG ER VIGTIG

Vi arbejder med et menneskesyn, der tager afsæt i, at alle skal have mulighed for at leve det liv, de gerne vil, og at hvert menneske tæller. Derfor sætter vi det enkelte menneske i centrum, og vores erfaring er, at vi dermed er med til at ændre mulighederne og rammerne for psykisk sårbare.

AT GIVE PSYKISK SÅRBARE
EN STÆRKERE STEMME

Vi kæmper for at fjerne fordomme og tabuer på social- og psykiatriområdet og for at skabe basis for en ny, bedre og mere sammenhængende indsats for psykisk sårbare på tværs af kommuner, regioner og øvrige administrative skillelinjer.

AT SKABE INITIATIVER,
DET TØR AFPRØVE NYE VEJE

Vi er ikke bange for at prøve nye og anderledes tilgange for at skabe mentalt sundhedsfremmende tilbud. Vi kæmper for at fjerne fordomme og tabuer på social- og psykiatriområdet og for at skabe basis for en ny, bedre og mere sammenhængende indsats for psykisk sårbare på tværs af kommuner, regioner og øvrige administrative skillelinjer.

AT FÅ OSYKIATRIEN OG
MENTAL SUNDHED LÆNGERE OP
PÅ DEN POLITISKE DAGSORDEN

Vi råber op og skaber debat. Sammen med PsykiatriNetværket sætter vi fokus på muligheder og forandring i psykiatrien, og gennem partnerskaber og alliancer er vi med til at skubbe til den politiske dagsorden, de steder vi kan.

AT PSYKIATRIEN FORANDRED SIG
INDEFRA – OGSÅ VED AT SIKRE,
AT FÆRRE FÅR BRUG
FOR PSYKIATRIEN

Vi skubber til rammerne for, hvad man kan og ikke kan, når det handler om at sikre bedre mental trivsel. Vi tror på, at frivillige organisationer kan bidrage med langt mere, som ikke alene bæres af hjertet, men også af professionalisme og høj kvalitet.

AT CIVILSAMFUNDET FÅR
EN STÆRKERE OG MERE
MARKANT ROLLE I AT SIKRE
MENTAL TRIVSEL

Vi ved, at civilsamfundet og meningsfulde fællesskaber er en stor del af løsningen, når vi skal gentænke psykiatrien og mental sundhedsfremmende tilbud. Fællesskab er selve kernen i det frivillige arbejde, og vi mener, at frivillige er selve kernen i vores velfærdssamfund.

Vores mærkesager er:

Vi arbejder for, at psykiatrien forandrer sig

Det skal ske indefra, men også ved at sikre, at færre overhovedet får brug for psykiatrien. Dér bliver civilsamfundet og meningsfulde fællesskaber en stor del af løsningen.

Vi etablerer fællesskaber, som rækker ud over os selv, og som derfor giver mening. Fællesskab er selve kernen i det frivillige arbejde, og vi mener, at frivillige er selve kernen i vores velfærdssamfund.

Frivillige er velfærd

Vi står på en stolt tradition. Gennem generationer har frivillige foreninger kæmpet for samfundets mest sårbare, skabt samhørighed og styrket lokalsamfund.

Vi har taget handsken op. Som frivillige giver vi omsorg, medmenneskelighed, rollemodeller, politisk aktivisme, vildskab. Vi kan se det: Intet giver så meget håb i en svær situation som et menneske, der tør fortælle om sin egen rejse.

Det Sociale Netværk er frivillige i hele Danmark. Vi er mennesker, som stiller op og gør noget for andre. Mennesker, som er med til at skabe et alternativ til det etablerede system i psykiatrien. Mennesker, som lever dér lokalt, hvor vi kan få tingene til at ske, når vi ser et behov.

Vi udvikler velfærdssamfundet

Civilsamfundet kan genskabe fællesskaber, der rækker ud over os selv. Derfor er vi som frivillige en stor del af velfærdssamfundets udvikling.

Det er os, som kan udfylde de huller, hvor mennesker falder igennem, og genskabe den sociale, medmenneskelige sammenhængskraft. Det er os, der bliver den nye bærende søjle i samfundet: de frivillige organisationer, som ikke alene bæres af hjertet, men også af professionalisme og høj kvalitet

Meningsfulde fællesskaber

Alle har behov for meningsfulde fællesskaber i livet.

Frivillige i foreninger og lokalsamfund er gode til at skabe netop det: fællesskaber – uanset om det er fodbold, spejdere eller mental trivsel, man samles om

Helhed og sammenhæng

Vores øvrige mærkesager handler om at udfylde de huller, som mennesker falder igennem i velfærdssamfundet.

Vi bygger bro og er det menneskelige “missing link”. Vi kæmper for at fjerne fordomme og tabuer på social- og psykiatriområdet og dermed skabe basis for en dybere forståelse af en ny, bedre og mere sammenhængende indsats for samfundets udsatte og psykisk sårbare på tværs af kommuner, regioner og øvrige administrative skillelinjer.

Det handler om, at hvert enkelt menneske tæller, og at alle – uanset graden af social eller psykisk sårbarhed – skal have mulighed for at leve det liv, de gerne vil.