Samarbejde ,ed skoler o, skilsmissegrupper – TrustU er headspaces samarbejde med skoler om at etablere skilsmissegrupper for elever i 6. – 9. klasse. Formålet med TrustU er at give børnene et til at snakke om de tanker og følelser, som deres forældres skilsmisse sætter i gang.

TIDSPERIODE

2018 – 2019

MÅLGRUPPE

6.-9. klasse

LOKATION

Nationalt

TIDSPERIODE

X -X

MÅLGRUPPE

Nationalt

LOKATION

6.-9. klasse

Skilsmisse skaber uro og forandringer
Når forældre vælger at gå hver til sit, kommer der ofte uro i hjemmet, hvor tryghed og ro ellers er det bærende. Børn reagerer forskelligt på en skilsmisse, men fælles er, at det fører til en lang række forandringer, hvor mange nye tanker og følelser melder sig på banen.

Børn lærer af hinanden – og føler sig trygge
For børnene kan det opleves som en lettelse at kunne tale frit i gruppen uden at frygte, at man sårer sine forældre. Det kan være rart at erfare, at der er andre børn og unge, der oplever nogle af de samme ting som én selv. Desuden vil forløbet give børnene mulighed for at lære af hinandens erfaringer med hensyn til, hvordan man kan tackle den nye familiesituation.