Hvor går man hen, når man er ung og tænker rigtigt meget på sin krop, når man sulter sig selv for at blive slank, eller kaster op efter måltiderne? Hvem kan man snakke med, når man er begyndt at smide sin frokost ud, og man selv synes, at man er for tyk?

Hvad gør man som pårørende, når ens barn begynder at ændre adfærd i forhold til kost, krop og motion?

TIDSPERIODE

2016 – 2019

MÅLGRUPPE

12 – 25 år

LOKATION

Nationalt

TIDSPERIODE

X – X

MÅLGRUPPE

12 – 25 år

LOKATION

Nationalt

Kontakt headspace – vi kan hjælpe
headspace har igennem initiativet VærDig haft specielt fokus på kost, krop og motion. Rådgivere hos headspace er uddannede til at tage snakken med unge og vi har samlet erfaringer med, hvordan vi kan hjælpe unge ud af de svære tanker om kost, krop og motion, før problemerne bliver til en egentlig diagnose.

Hjælpen kommer ofte for sent
I dag oplever mange børn og unge med en spiseforstyrrelse, at de først kan få hjælp, når spiseforstyrrelsen er blevet rigtig voldsom. De unge og deres pårørende oplever i alt for mange tilfælde, at spiseforstyrrelsen udvikler sig til at blive livstruende.

I headspace har vi et ønske om at sætte tidligt ind, inden problemerne vokser sig for store. Vi har i mange år haft fokus på at gentænke forebyggelse. Blandt andet hvordan vi kan forebygge, at børn og unge får en spiseforstyrrelse.

VærDig er integreret i headspace
VærDig er et rådgivningstilbud til børn og unge i alderen 12-25 år og deres pårørende. Rådgivningen kan foregå individuelt, i grupper eller som familiesamtaler. Rådgivningen tager udgangspunkt i de lokale headspaces, hvor det er muligt at få samtaler med rådgivere, der har indsigt i, hvordan man tager samtaler om begyndende spiseforstyrrelser. Rådgivningen kan også foregå uden for headspace, hvis den unge føler sig mere tryg her.

Spiseforstyrrelser er ofte udtryk for andre bekymringer
I VærDig anerkender vi, at en spiseforstyrrelse ofte er et middel til at håndtere stress, kaos eller bekymringer i hverdagen. I VærDig er vores hovedfokus derfor ikke kun på vægt og mad.

I headspace møder vi den unge i øjenhøjde og med nysgerrighed og respekt taler vi om de tanker, bekymringer eller begivenheder, der ligger til grund for den unges spiseforstyrrelse eller risikoadfærd. Hvis det er nødvendigt, er vi altid klar til at henvise til andre og mere specialiserede tilbud eller til behandling indenfor psykiatrien.