unik viden om mental trivsel

Vi vægter viden højt. Derfor samler vi hele tiden op på spændende tendenser, indsamler data og lærer nyt, så vi kan omsætte det hele til brugbar viden og som fundament for nye initiativer og indsatser. Herunder finder du både interne rapporter om vores initiativer og projekter og eksterne evalueringer af vores indsatser. Du finder også vores årsrapporter nederst på siden.

viden fra initiaver og indsatser

Analyse af fremskudte psykiatrimedarbejdere i headspace (2022)

mindU – Tro, tanker & Trivsel (2021)

Analyse af face-to-face-rådgivningen i headspace (2020)

Brug Bolden (2020)

headspace+(2020)

årsrapporter

Her kan du finde alle vores årsrapporter og vores seneste årsregnskab. I de to nedenstående diagrammer kan du få et overblik over, hvor pengene til vores initiativer kommer fra, og hvordan vores udgifter fordeler sig.

Diagrammerne giver dig et hurtigt indblik i, hvordan Det Sociale Netværk/headspace Danmark er finansieret og hvordan vi bruger pengene.

nyheder