headspace genakkrediteret som rådgivningstilbud: I gør en kæmpe forskel for børn og unge

Der var lykønskninger og glæde i luften, da headspace i fredags blev genakkrediteret som rådgivningstilbud for anden gang.

Det er brancheforeningen RådgivningsDanmark, der samler, løfter og kontrollerer kvaliteten på NGO-rådgivningsfeltet, der har genakkrediteret headspace og dermed blåstemplet kvaliteten af de samtaler og rådgivning, børn og unge får i headspaces mange centre rundt omkring i landet.

Det betyder konkret, at rådgivningen i headspace har været igennem en vurdering af, hvorvidt tilbuddet lever op til en række fælles standarder for rådgivningstilbud. Genakkrediteringen et synligt bevis på, at headspace fortsat opfylder kvalitetskravene til frivillige rådgivningstilbud i Danmark.

Det slog direktør i RådgivningsDanmark, Trine Krab Nyby, fast, da hun besøgte headspace og overrakte akkrediteringen samt masser af roser til headspace.

”Det er en kæmpe præstation at blive akkrediteret af RådgivningsDanmarks kvalitetsmodel, og I har gjort det hele to gange nu. Så stort tillykke med det,” sagde hun.

”Dernæst skal lyde en stor tak på vegne af de børn og unge, som I gør en kæmpe forskel for, og i hvis liv I sætter betydningsfulde spor. Børn og unge, som er ensomme, i sorg eller i anden mistrivsel, og som ofte har været vidt omkring i forsøg på at få det bedre.”

”I rummer det hele, og I gør det på en måde, så de føler sig hørt, set og taget alvorligt. I headspace er døren altid åben, og der er nogen at tale med, også online. Hos jeres mange frivillige oplever de unge en særlig forbundethed og plads til det mellemmenneskelige møde, og I lykkes med at motivere, betrygge, flytte og brobygge. I gør en kæmpe forskel,” sagde Trine Krab Nyby.

headspace er det hidtil største face-to-face rådgivningstilbud, der er blevet akkrediteret af RådgivningsDanmark. Og akkrediteringen er helt i tråd med Folketingets ønske om at synliggøre, sikre og løfte kvaliteten i civilsamfundets sociale rådgivningsaktiviteter.

Mere brug for headspace end nogensinde før

Trine Krab Nyby lagde i sin tale vægt på den dybe professionelle og nærværende rådgivning, børn og unge oplever i headspace. Derudover fremhævede hun måden, hvorpå headspace hele tiden udvikler sig gennem viden og forskningsprojekter.

Især tre forhold gjorde sig gældende i forhold til genakkrediteringen, lød det fra direktøren.

”De helt særlige rammer, I formår at skabe for børn og unge, der opsøger jer. Jeres evne til at sikre meningsfuldhed og helhed for alle i organisationen – uagtet jeres størrelse, jeres mange centre, fagligheder og tilknytningsforhold. Og endelig jeres vedvarende og insisterende fokus på udvikling, læring og refleksion.”

Og så kom Trine Krab Nyby med et eksempel på en vurdering, som en af RådgivningsDanmarks auditorer har rapporteret om headspaces rådgivning.

“headspace er på en gang dybt professionel og nærværende rådgivning. I de rådgivninger, jeg overværede, var der ingen tvivl om, at den unge følte sig fuldt ud tryg, og samtidig var rammen stringent og tydelig. Det er et frirum, hvor der altid er nogen at tale med, hvor intet er forkert, og ingen problemer er for store eller for små. Der bliver lyttet og handlet på de unges præmisser.”

En vurdering, som altså i sidste ende har dannet grundlag for genakkrediteringen, og som er vigtig for headspace og for de børn og unge, der har brug for headspace.

”I dag kommer I officielt i hus med kvaliteten igen med jeres rådgivningsarbejde. Og det er vigtigt, for der er mere brug for jer end nogensinde før,” sagde Trine Krab Nyby.

Tak til alle

Direktør i Det Sociale Netværk/headspace, Trine Hammershøy, takkede for genakkrediteringen og så allerede frem til den næste.

”Vi har bestræbt os på at gøre vores bedste. Tak til alle, til centerchefer, medarbejdere, frivillige. Det er os alle, der har lagt grundstenen til det, vi står på i dag. Og vi fortsætter. Jeg glæder mig til, at vi om tre år får headspace Family akkrediteret.”

headspace Family er et nyt pilotprojekt, headspace satte i søen i januar. I fem kommuner kan familier og pårørende til børn i mistrivsel fra 1. september få rådgivning. De fem kommuner er Aarhus, Guldborgsund, Faaborg-Midtfyn, Helsingør og Holbæk.