hvert menneske tæller!

Bedre mental trivsel – for alle

Det Sociale Netværk arbejder for at fremme mental sundhed
hos psykisk sårbare børn, unge og voksne, der mistrives.

hvert menneske tæller!

Bedre mental trivsel – for alle

Det Sociale Netværk arbejder for at fremme mental sundhed hos psykisk sårbare børn,
unge og voksne, der mistrives.

INGEN SKAL STÅ ALENE

Alt for mange danskere mistrives psykisk og socialt. Mange oplever udfordringer med at håndtere dagligdagen og føler sig pressede med enormt høje forventninger til sig selv. Andre er psykisk sårbare og kan ikke klare sig med forebyggende tiltag, men er ofte samtidigt for raske til at blive behandlet i psykiatrien.

Det Sociale Netværk arbejder for at fremme mental sundhed. Vores mål er, at alle skal kunne indgå i samfundets fællesskaber. Vi går gerne nye og utraditionelle veje for at gøre en forskel og sætte fokus på psykisk og social sårbarhed i samfundet.

Nye vinde blæser!

Det er spændende tider for psykiatriområdet, ny psykiatriplan og et nationalt psykiatriråd er etableret på opfordring af bruger- og pårørende organisationer, det er jo på alle måder stort! Håbet er, at det giver større fokus på disse grupper og at mennesket fremfor systemet fremover sættes i centrum. Vi har altså store forhåbninger til psykiatrirådets arbejdet og de resultater, der skabes på baggrund af dette.

For andre nye vinde blæser! Vi ser interessante – og til tider ophedede debatter – om mere eller mindre psykiatri, færre diagnoser, mere fokus på mindre medicinering mm. Allesammen emner, der, hvis de gribes rigtigt, kan medvirke til en bedre psykiatri med større fokus på mennesket bag diagnosen, recovery og det levede liv.

Vi vil derfor på årets Psykiatritopmøde sætte fokus på de nye vinde og debattere, hvordan vi får skabt en ny måde at møde mennesker med diagnoser og mentale problemer på – en ny psykiatri, hvor man nysgerrigt lader de nye vinde blæse.

Dato: d. 28. september
Sted: Imperial bio, København
Tid: 10 – 17

Tidlig, forebyggende indsats

Grundlæggende ved ingen, hvorfor flere og flere bliver berørt af stress, angst, depression eller en anden form for mental mistrivsel.

Det kalder på, at vi både ser på årsager og afsøger nye muligheder, der kan fremme tidlige indsatser.

  • Vi ved, at tidlige indsatser i mange tilfælde kan tage begyndende mental mistrivsel i opløbet og skabe fornyet styrke hos den enkelte til selv at handle og styre sit eget liv.

  • Vi ved, at civilsamfundet – os alle, NGO’er og alle de frivillige kræfter – kan noget ganske særligt, når det handler om at forbedre mental sundhed og trivsel.

  • Vi ved også, at partnerskaber mellem civilsamfundet og det etablerede system i form af kommuner, regioner og stat er vejen frem, når vi skal bekæmpe psykisk sårbarhed. Udfordringen med mental mistrivsel er noget, som vi er nødt til at tage hånd om i fællesskab som samfund.

I Det Sociale Netværk arbejder vi for både at skabe øget opmærksomhed om psykisk sårbarhed og for at skabe reel forandring, så vi i langt højere grad sikrer, at hvert menneske tæller.

INGEN SKAL STÅ ALENE

Alt for mange danskere mistrives psykisk og socialt. Mange oplever udfordringer med at håndtere dagligdagen og føler sig pressede med enormt høje forventninger til sig selv. Andre er psykisk sårbare og kan ikke klare sig med forebyggende tiltag, men er ofte samtidigt for raske til at blive behandlet i psykiatrien.

Det Sociale Netværk arbejder for at fremme mental sundhed. Vores mål er, at alle skal kunne indgå i samfundets fællesskaber. Vi går gerne nye og utraditionelle veje for at gøre en forskel og sætte fokus på psykisk og social sårbarhed i samfundet.

headspace åbner familierådgivning
1. september 2024

Familiens dynamik spiller en afgørende rolle i unges trivsel, og vores mål er at styrke både unge og deres familier i at håndtere mentale udfordringer sammen.

headspace åbner gratis og anonym familierådgivning 1. september 2024

Familiens dynamik spiller en afgørende rolle i unges trivsel, og vores mål er at styrke både unge og deres familier i at håndtere mentale udfordringer sammen.

Bliv medlem

DET KOSTER 200 kr./år

Så hjælper du os med at gøre en forskel for psykisk og socialt sårbare børn, unge og voksne.

Giv en donation

GIV EN DONATION

Din donation sikrer, at vi kan blive ved med at være en stemme for psykisk og socialt sårbare børn, unge og voksne.

Bliv medlem

DET KOSTER 200 kr./år

Så hjælper du os med at gøre en forskel for psykisk og socialt sårbare børn, unge og voksne.

Giv en donation

GIV EN DONATION

Din donation sikrer, at vi kan blive ved med at være en stemme for psykisk og socialt sårbare børn, unge og voksne.