Psykiatritopmødet 2024

Det er spændende tider for psykiatriområdet: En ny psykiatriplan og et nationalt psykiatriråd er etableret på opfordring af bruger- og pårørendeorganisationer, hvilket på alle måder er stort! Håbet er, at det giver større fokus på disse grupper og at mennesket fremfor systemet fremover sættes i centrum. Vi har altså store forhåbninger til psykiatrirådets arbejdet og de resultater, der skabes på baggrund af dette.

For andre nye vinde blæser! Vi ser interessante – og til tider ophedede debatter – om mere eller mindre psykiatri, færre diagnoser, mere fokus på mindre medicinering mm. Hvér og ét emne, der, hvis de gribes rigtigt, kan medvirke til en bedre psykiatri med større fokus på mennesket bag diagnosen, recovery og det levede liv.

Vi vil derfor på årets Psykiatritopmøde sætte fokus på de nye vinde og debattere, hvordan vi får skabt en tidssvarende såvel som fremsynet måde at møde mennesker med diagnoser og mentale problemer på – en ny psykiatri, hvor vi nysgerrigt lader os inspirere af nye vinde blæse.

 

Programmet for psykiatritopmødet 2024

Programmet byder på paneldebatter, faglige oplæg og musikalske indslag – og du kan blandt andet møde følgende debattører og oplægsholdere:

· Poul Nyrup Rasmussen, stifter og protektor for Det Sociale Netværk og headspace Danmark

· Kristian Sloth, psykiater og debattør

· Jonas Vennike Ditlevsen, psykolog og debattør

· Helene Speyer, Speciallæge, forsker, PhD og lektor i psykiatri

· Anders Sørensen, psykolog Ph.d. i psykiatri og forfatter

· Rasmus Lund-Nielsen, MF Moderaterne, formand for Sundhedsudvalget

· Bolette Friederichsen, medlem af Det Nationale Psykiatriråd

· Tanja Due Krogh Madsen, medlem af Det Nationale Psykiatriråd

· Jonas Egebart, direktør for sundhedsstyrelsen

Dato: 28. september
Sted: Imperial bio, København
Tid: 10-17