Nyhed: 23. april 2023

Psykiatriområdet har brug for civilsamfundet

Frivillige kan noget unikt. Det er mennesker, der hjælper, støtter og motiverer mennesker, fordi de ikke kan lade være. Vi ved, at civilsamfundsorganisationer allerede gør en forskel for sårbare børn, unge og voksne – men der er meget mere viden og kraft i de frivillige organisationer, og det skal bringes i spil.

Under titlen ‘Psykiatriens vilde problemer’ afholdt PsykiatriNetværket en høring på Christiansborg i onsdags d. 19. april 2023 for blandt andet politiske ordførere og repræsentanter fra organisationer på sundheds- og psykiatriområdet, hvor civilsamfundets styrker blev fremhævet. For selvom politikerne har gjort deres del for at skabe rammerne for den kommende 10 års Psykiatriplan, så har de stadig et ansvar for, at psykiatriområdet forbliver et prioriteret politisk emne.

Psykiatrien kan ikke følge med behovet for behandling, men det er heller ikke alle, der oplever psykiske udfordringer, der nødvendigvis behøver behandling i psykiatrien – hvilket i øvrigt også bliver alt for dyrt. Det kan betale sig at tænke i partnerskaber, forebyggende indsatser og brobygning.

Intet menneske er en ø

Høringen var arrangeret af PsykiatriNetværket med støtte fra socialordfører og næstformand for sundheds- og ældreudvalget Camilla Fabricius (S). Indledningsvist slog hun fast, at selvom psykiatriområdet længe har været i fokus blandt civilsamfundsorganisationerne på området, så er psykiatriområdets udfordringer først noget, den almene dansker har fået øje på nu.

Der skal langt mere fokus på afstigmatisering, for psykisk sårbarhed er et komplekst område. Vi skal lykkes med bedre oplysning, så vi bryder med ‘dem’ og ‘os’-tankegangen. Vi kan alle blive ramt af psykisk sårbarhed – også som pårørende.

“Civilsamfundsorganisationerne kan byde ind i arbejdet med afstigmatisering og i arbejdet for inkluderende fællesskaber. Intet menneske er en ø. Vi har brug for at høre til,” siger Camilla Fabricius.

De frivillige organisationer kan inddrages langt mere i brobygningen til og fra psykiatrien, så brugeren eller pårørende ikke står alene. Når vi taler om ‘vilde problemer’, så er det fordi psykiatriområdet er komplekst. Der findes ikke nogen nem løsning. Dog ved vi, at de gode løsninger skal findes i grænselandet imellem sektorerne. Vi skal samles med hver vores faglighed og viden rundt om bordet, så alle kompetencer bliver brugt bedst muligt.

Fokus på både forebyggelse og recovery

PsykiatriNetværket opfordrer til, at civilsamfundsorganisationer bliver indtænkt langt mere i det forebyggende arbejde med opsporing og tidlig indsats. Der findes mange kompetencer i de frivillige organisationer, der allerede nu løfter en stor del af indsatsen, og nu er det tid til, at alle disse kompetencer bliver anerkendt og indtænkt i psykiatriområdet, og at finansieringen følger med.

“Vi skal tænke civilsamfundet ind i psykiatriområdet, så snart kommuner og regioner laver planer. Der er allerede masser af gode eksempler på, hvordan psykiatrien gør brug af frivillige, så vi skal sikre, at indsatserne bliver tænkt ind de steder, hvor psykiatrien efterspørger det og i alle overgange. Der er et kæmpestort potentiale i civilsamfundet, og fra politisk side skal vi være med til at forandre og sikre, at civilsamfundsorganisationer bliver inddraget,” siger Karin Liltorp (M), der er civilsamfundsordfører.

Der findes god evidens for, at de frivillige indsatser er effektive, både når det handler om forebyggelse og recovery, og der er gode muligheder for netop at tænke civilsamfundsorganisationerne ind i forebyggende tiltag som fx headspace og brobyggende og assisterende tilbud som Bedre Psykiatri og Sind. Men også når det handler om recovery, står der hjælpende og støttende hænder klar, når en patient udskrives fra psykiatrien.

“Det er utrolig vigtigt, at vi inkluderer civilsamfundet i højere grad og får skabt en større sammenhæng i vores behandling af mennesker med psykiske lidelser, ikke mindst i forebyggelsen men også ved at få brobygget både undervejs og efter endt behandling i psykiatrien. Det kræver, at der er en viden i systemet om, hvad der findes af tilbud, men de kræver også, at der er nogle mennesker, der har tid og lyst til at følge borgeren til de tilbud, som de skal bruge,” siger Peter Westmann (SF), der er formand for social- og psykiatriudvalget i Region H.

PsykiatriNetværket ser frem til at følge det politiske arbejde, og især rammerne for den kommende 10 årsplan for Psykiatrien.

Flere nyheder