Nyhed: 26. juni 2023

Nu skal psykiatrien genstartes

Regeringen har nedsat et nyt nationalt psykiatriråd, der de næste 10 år skal støtte arbejdet med at genopbygge psykiatrien i Danmark, så sårbare mennesker kan få den rette hjælp i tide og på den rette måde.

Det Sociale Netværk/headspace Danmark har fået plads i rådet, der afholdt sit første møde i fredags den 23. juni.

Vi er glade for at være med, for vi mener, at der er meget at gøre i psykiatrien, men der skal også gøres overordentlig meget udenfor murene. Psykisk sårbare mennesker bliver alt for ofte overladt til sig selv, når de udskrives fra behandling, ligesom de ofte går alt for længe med lidelser uden at kunne få behandling.

De er populært sagt for syge til at kunne fungere på lige vilkår med andre mennesker, men ikke så syge at de kan få behandling. Det skal laves om, og her har civilsamfundet en vigtig stemme, vigtige løsninger og en række erfaringer at bidrage med.

Det vil være vores principielle holdning i psykiatrirådet, at alle de gode løsninger og fællesskaber, der er opbygget i civilsamfundet, skal indgå som en forpligtende del af en helhedsplan for psykiatrien. Alt kan ikke og skal ikke løses indenfor murene. Der er brug for fleksible tilbud, der kan møde mennesker der, hvor de er, og der, hvor de har behov for at blive mødt.

Civilsamfundet er den lim, der får systemer og mennesker til at spille sammen. Det har vi vidst længe, og det er på høje tid, at det også bliver anerkendt, og at der naturligvis også følger penge med. Løsningen er nemlig ikke kun mere lønnet personale og flere sengepladser men i høj grad opbygningen af fællesskaber rundt om psykiatrien.

I headspace ser vi, hvordan de unge, der opsøger os, i højere og højere grad gør det, fordi de ikke føler, at de har andre at tale med. Faktisk føler otte ud af 10 unge ikke, at de har nogen at tale fortroligt med. De taler således hverken med forældre, venner eller for den sags skyld kommunen eller lægen om, hvordan de har det, og mere end halvdelen har gået med det, der fylder for dem, i over et år, inden de åbner op. Samtidig ser vi, at jo længere tid unge går uden at søge hjælp, jo mere ensomme bliver de.

De unge i headspace bliver også yngre og yngre, og de bruger ofte som begrundelse for at opsøge os, at i headspace er der plads til at tale om stort og småt, det er gratis, og der er ingen begrænsning på antallet af samtaler.

De erfaringer fortæller os, at frivillige tilbud med rod i civilsamfundet er stærkt nødvendige, ja alfa og omega, hvis vi skal skabe en varig forbedring for psykisk sårbare mennesker i Danmark.

Vi ser meget frem til dette vigtige arbejde! Kommissoriet for psykiatrirådet og hvem der er medlemmer, kan læses her

Flere nyheder