Nyhed: 14. april 2023

Nordisk manifest om at øge børn og unges mentale trivsel

I dag blev der indgået et nyt forpligtende nordisk samarbejde om at forbedre nordiske børn og unges trivsel. Det skete på konferencen Reset Welfare i Reykjavik i Island. Bag konferencen stod Bergid headspace i Island, Mental Helse i Norge, der står bag Ung Arena headspace, og headspace Danmark.

De tre organisationer går nu under navnet Nordic headspace sammen for at gentænke de nordiske velfærdsmodeller for at knække kurven for børn og unges mistrivsel, og for at få regeringer over hele norden til at handle nu i samarbejde med civilsamfundet.

Poul Nyrup Rasmussen, stifter af og protektor for Det Sociale Netværk/headspace Danmark, var en af talerne på konferencen, og han kan mærke, at der nu er politisk vilje til at tænke nyt og inddrage nye løsninger.

“Vinduet er åbent for positive forandringer, fordi vi står midt i den perfekte storm, hvor der ikke er de nødvendige tilbud til det stadigt stigende antal unge, der er ramt mentalt, og der er ikke hænder nok i det offentlige. Derfor leder alle politisk ansvarlige på alle niveauer, det være sig i kommuner, regioner og staten, efter nye løsninger i civilsamfundet. Og civilsamfundet vil blive det offentliges nye makker. Derfor er jeg også sikker på, at vi gennem vores nye nordiske samarbejde skaber løsninger, der betyder, at udviklingen bliver vendt nu,” siger Poul Nyrup Rasmussen, stifter af og protektor for Det Sociale Netværk/headspace Danmark.

Der skal sættes ind på flere fronter

For det første skal der satses langt mere på tidlig opsporing og tidlig hjælp til unge, der har ondt i sindet. De nordiske lande har udviklet sig til behandlersamfund, men i stedet skal der lægges langt mere vægt på forebyggelse.

For det andet skal de vigtige civilsamfundsorganisationer tænkes ind som forpligtende tilbud til børn og unge. I dag er det offentlige ikke forpligtet til at samarbejde med fx headspace, der er en “kan-opgave” og ikke en “skal-opgave”. Det skal ændres, for vi ved, hvad der virker, og det virker, når civilsamfundet, frivillighed og det offentlige spiller sammen.

For det tredje skal der tilvejebringes en bæredygtig finansiering af civilsamfundstilbud som fx headspace. Energien skal bruges på at hjælpe og ikke på at hoppe fra tue til tue for at søge finansiering.

Konferencen afsluttedes med følgende manifest, som skal være styrende for det fremtidige arbejde i Nordic headspace:

WE NEED GOVERNMENTAL SUPPORT, NOW!

Mental Helse, Norway, headspace Denmark and Bergid headspace, Iceland have together established Nordic Headspace. We need the Nordic governments to work with us to develop a new Nordic welfare system where resources are allocated to prevention, early intervention, and mental health promotion.

We are facing a global challenge concerning poor mental health among children and young people. A challenge World Economic Forum likens with the global climate crisis. Nordic youngsters are struggling to a degree we have not seen before.

We are witnessing how investments in treatment trumps those allocated to prevention, early intervention, and mental health promotion. We have essentially built a system based on treatment and to a lesser degree on prevention. In short, the Nordic Welfare States have failed when it comes to improving mental health among children and young people. We need to ask ourselves the basic question: Do we need to do more of the same, or do we need to consider a new approach?

Our Nordic countries need to ensure that civil society will be an included part of the solution concerning mental health promotion and early intervention. Together, Nordic governments and the civil society could create the basis for a new welfare state that actually can handle recent changes in society.

Flere nyheder