Nyhed: 08.01.2024

Fra rådvildhed til rådgivning. Fra magtesløshed til empowerment

Nu er der hjælp på vej til pårørende til unge i mistrivsel

Med en stor bevilling på 12 mio. kr. fra Nordea-fonden starter headspace nu rådgivningstilbuddet headspace Family, der vil åbne i fem pilotkommuner i sensommeren 2024. Her vil pårørende til unge, der mistrives mentalt, kunne få rådgivning individuelt, som familie og i gruppeforløb med andre pårørende.

 

Når en ung ikke trives, trives familien oftest heller ikke. Og nogle gange trives den unge ikke, fordi familien ikke trives. Mental mistrivsel rammer ofte de pårørende hårdt, og når der ikke er et sted at få rådgivning, bliver det til en følelse af magtesløshed og rådvildhed. I en undersøgelse fra KantarGallup svarer 80%, at de ikke mener, at pårørende til folk med psykiske udfordringer modtager nok hjælp og rådgivning. headspace, der rådgiver unge i alderen 12-25 år med trivselsproblemer, er presset af henvendelser fra pårørende, der ikke har andre steder at søge hjælp.

Det er baggrunden for, at headspace har fået fondsstøtte til at opbygge headspace Family, der bliver et tilbud om støtte til pårørende til unge, der ikke trives. Det næste halve år bliver brugt på at få organisationen på plads. Efter sommerferien starter de første pilotprojekter i de fem headspace-kommuner: Helsingør, Aarhus, Faaborg-Midtfyn, Guldborgsund og Holbæk. Pilotprojektet skal køre i 3,5 år.

Forbundethed, håb, identitet, meningsfuldhed, empowerment

Trine Hammershøy, direktør i Det Sociale Netværk/headspace Danmark: ”headspace Family er et tilbud, der er hårdt brug for, og vi glæder os over snart at kunne hjælpe endnu flere, der står i en stor livskrise. I headspace kan vi se, at relationer til venner og familie er det, der fylder mest, når unge kommer til os, fordi de ikke trives. For når en ung mistrives og har det svært, kan det ofte hænge sammen med dynamikkerne i hele familien, og forældre, søskende og andre pårørende kan blive slidt helt ned af magtesløsheden. Vi kommer via vores rådgivning, der tager udgangspunkt i de pårørendes egen oplevelse af forbundethed, håb, identitet, meningsfuldhed, empowerment og mestring af hverdagen, til at støtte de pårørende til en bedre trivsel for hele familien og i relation til den unge. Målet er, at de unge og deres familier hurtigt kommer tilbage til en hverdag i god trivsel. Det vil også være til gavn for samfundet.”

headspace Family får økonomisk støtte fra fonde, staten og de deltagende kommuner. Nordea-fonden er med 12 mio. kr. den største bidragsyder, og her er der også store forventning til projektet.

Mistrivsel hos unge afføder ofte magtesløshed hos omgivelserne – og i den nære familie. Med headspace Familiy får pårørende en mulighed for at få rådgivning og hjælp. Der er ingen tvivl om, at det er tiltrængt. Hos Nordea-fonden er vi stolte af at kunne støtte den indsats. Vores forhåbning er, at headspace Family med den seriøse opbygning vil kunne gøre en stor, positiv forskel i årene fremover – til gavn for både de unge og deres pårørende,” siger Christine Paludan-Müller, uddelingschef i Nordea-fonden.

Pressekontakt: Thomas Faarup, journalist og pressemedarbejder i Det Sociale Netværk/headspace Danmark, tlf. 92 92 37 31, e-mail: thf@detsocialenetvaerk.dk

 

Om headspace

headspace er et gratis og anonymt landsdækkende rådgivningstilbud til børn og unge mellem 12-25 år, som har brug for en at tale med. Hos headspace kan børn og unge søge fysisk rådgivning i en lang række danske byer og digital chat- og videorådgivning på headspace.dk. headspace har eksisteret i Danmark siden 2013 og findes i 31 centre fordelt i 28 danske byer.

Siden 2013 har headspace givet individuel støtte og rådgivning til mere end 77.000 børn og unge i Danmark. I 2022 har 950 pårørende henvendt sig til headspace med en bekymring om en ung, og samme år blev relationer til venner og familie taget op i hver tredje samtale.

 

Flere nyheder