Nyhed: 17. april 2023

PsykiatriNetværket: Brugerne skal i centrum på psykiatriområdet

Psykiatriområdet skal skrues markant anderledes sammen, hvis vi skal komme i mål med at bekæmpe den stigende mentale mistrivsel i samfundet. Det nytter ikke noget kun at behandle, der skal lægges langt mere vægt på forebyggelse.

Psykiatrien kan slet ikke følge med efterspørgslen på behandling, men det står samtidig også klart, at det bliver alt for dyrt for samfundet, hvis alle skal indlægges på psykiatriske afdelinger.

I dag spiller de frivillige organisationer i PsykiatriNetværket en stor rolle for mennesker, der enten ikke kan få plads i psykiatrien, eller som er kommet ud af psykiatrien og skal hjælpes godt videre i livet. Men sagen er, at denne indsats er bygget på frivillighed, og samarbejdet med det offentlige er desværre også frivilligt.

PsykiatriNetværket fastslår, at inddragelsen af det vigtige peerarbejde, forebyggelsesarbejde og det tidlige opsporingsarbejde, skal være en “skal-opgave” for det offentlige system og ikke blot en “kan-opgave”. Vi skal sikre at mennesker ikke tabes på gulvet både før og efter en eventuel behandling, men det sker desværre alt for ofte i dag.

Derudover skal brugerne inddrages i langt højere grad, end det sker i dag. Vi har i dag så mange erfaringer fra enkelte mennesker, at vi godt ved, hvad der virker og ikke virker, når det handler om at komme på ret køl igen. De erfaringer skal bruges og integreres i behandlingen.

Disse pointer præsenterer foreningen Det Sociale Netværk/headspace Danmark og de øvrige partnere i PsykiatriNetværket på en høring for ordførerne på social-, sundheds- og psykiatriområdet på Christiansborg onsdag den 19. april. Der sker inden næste del af 10-årsplanen for psykiatrien bliver skruet sammen.

Ordførerne er næsten alle sammen blevet skiftet ud efter folketingsvalget. Derfor er det endnu mere vigtigt at møde dem og blive hørt nu. Psykiatriområdet lider, og der er behov for øjeblikkelig handling.

Fakta – Hvad er en høring?

En høring giver foreninger, organisationer eller privatpersoner mulighed for at fremlægge holdninger og synspunkter overfor politikere på enten kommunalt, regionalt eller nationalt plan.

En høring afholdes typisk i forbindelse med et konkret lovforslag for at få alle tilgængelige holdninger frem, inden forslaget vedtages/ændres. En høring kan dog også afholdes om et bredere område for at fremføre principielle synspunkter om et emne fx psykiatrien og indretningen af den.

PsykiatriNetværket består af følgende frivilligorganisationer på psykiatriområdet:

SIND – Landsforeningen for psykisk sundhed, DepressionsForeningen, Landsforeningen mod spiseforstyrrelser og selvskade, ADHD-foreningen, Angstforeningen, LAP – Landsforeningen Af nuværende og tidligere Psykiatribrugere, Foreningen Død i Psykiatrien, OCD-foreningen, Fountain House, Outsideren, Startlinjen, Livslinien, Skizofreniforeningen, Håb i Psykiatrien, Børn og Unges Trivsel, Bedre Psykiatri og Det Sociale Netværk/headspace Danmark.

Flere nyheder