Undervisningsmaterialer

Tro, tanker og trivsel: Undervisningsmateriale

Undervisningsmaterialet er for præster, der skal have unge gennem konfirmandforberedelsen, der gerne vil sætte fokus på mental trivsel.

Til konfirmandundervisningen

Vores undervisningsmateriale lægger op til at udvikle elevernes refleksionsevner og løsningsorienterende stillingtagen samt starte en dialog med de unge om det at have det psykisk svært. Vi har udformet opgaver, som både kan bruges af dig som præst til at starte snakken, men også til at starte en refleksion hos de unge om svære emner.

Øvelserne i materialet sætter både fokus på psykisk sårbarhed og mistrivsel, men også positive styrker og egenskaber, der kan være med til at fremme de unges forståelse af psykisk sårbarhed og styrke deres indbyrdes relationer.

Målet er, at de bliver bedre til at hjælpe hinanden, at de får skabt et styrket fællesskab, og at det bliver nemmere at snakke om psykiske problemer for derigennem at styrke elevernes mentale trivsel.

Materialedatabase

Vi har samlet en online materialedatabase. Her finder du alle de undervisningsmaterialer, I skal bruge til øvelserne.

Hvis du ønsker at arbejde videre med emnet, har vi desuden lavet et inspirationsark med links til mere viden og sider med yderligere materiale, der sætter fokus på mental trivsel blandt unge.

Undervisningsmateriale og øvelser: