Fælles om mental sundhed

PsykiatriNetværket giver organisationer mere magt

PsykiatriNetværket er et samarbejde mellem 17 landsdækkende organisationer på psykiatriområdet.

Fælles er, at de er organisationer båret af frivillige. Det Sociale Netværk er initiativtager og en af de 16, som i 2009 dannede PsykiatriNetværket.

PsykiatriNetværket står bag det årlige Psykiatritopmøde. Det er en stor årligt tilbagevendende succes og en mulighed for alle foreningerne for at sætte en dagsorden, drøfte fælles udfordringer og få politikerne i tale.

De 17 organisationer i PsykiatriNetværket udvikler og programsætter Psykiatritopmødet.

Om samme bord

Et andet formål med PsykiatriNetværket er at skabe et uformelt forum, hvor frivillige, landsdækkende organisationer på psykiatriområdet kan mødes og udveksle idéer, synspunkter og forslag, der kan skabe større åbenhed og forståelse for psykisk sårbarhed og sætte spot på den enkeltes muligheder for at handle.

Politisk indflydelse

Under Psykiatritopmødet 2020 præsenterede PsykiatriNetværket sin vision for psykiatrien 2030. Visionen er PsykiatriNetværkets input til regeringens arbejde med den kommende psykiatriplan.

Samarbejdet i PsykiatriNetværket sikrede hele fire organisationer en plads i det af sundhedsministeren nedsatte Regeringens Psykiatriudvalg i 2012/13. Udvalget udkom med 280 siders anbefalinger til en moderne, åben og inkluderende indsats for mennesker med psykiske lidelser.

PsykiatriNetværket

Herunder kan du se de 17 organisationer, som sammen med Det Sociale Netværk danner PsykiatriNetværket.