PsykiatriNetværket giver organisationer mere magt

PsykiatriNetværket er et samarbejde mellem 17 landsdækkende organisationer på psykiatriområdet. Fælles er, at de er organisationer båret af frivillige. Det Sociale Netværk er initiativtager og en af de 16, som i 2009 dannede PsykiatriNetværket.

Topmødet er stor succes

PsykiatriNetværket står bag det årlige Psykiatritopmøde. Det er en stor årligt tilbagevendende succes og en mulighed for alle foreningerne for at sætte en dagsorden, drøfte fælles udfordringer og få politikerne i tale.

De 17 organisationer i PsykiatriNetværket udvikler og programsætter Psykiatritopmødet.

En uge med mental sundhed på plakaten

PsykiatriNetværket markerer hvert år den verdensomspændende World Mental Health Day. Netværkets danske version hedder Mental Days og er udvidet fra en dag til en uge, som byder på arrangementer overalt i Danmark. Det hele skydes i gang med Psykiatritopmødet.

Fokus på mental sundhed

Mental Days sætter fokus på mental sundhed, psykisk sårbarhed og de tabuer, der følger med. Samtidig stiller arrangementerne skarpt på, at behandlingen af psykisk sygdom skal prioriteres højere, så vi kan sikre en fair og effektiv behandling for alle. 

Om samme bord

Et andet formål med PsykiatriNetværket er at skabe et uformelt forum hvor frivillige, landsdækkende organisationer på psykiatriområdet kan mødes og udveksle idéer, synspunkter og forslag, der kan skabe større åbenhed og forståelse for psykisk sårbarhed og sætte spot på den enkeltes muligheder for at handle.

Politisk indflydelse

Under Psykiatritopmødet 2020 præsenterede PsykiatriNetværket sin vision for psykiatrien 2030. Visionen er PsykiatriNetværkets input til regeringens arbejde med den kommende psykiatriplan.

Samarbejdet i PsykiatriNetværket sikrede hele fire organisationer en plads i det af sundhedsministeren nedsatte Regeringens Psykiatriudvalg i 2012/13. Udvalget udkom med 280 siders anbefalinger til en moderne, åben og inkluderende indsats for mennesker med psykiske lidelser.

Herunder kan du se de 17 organisationer, som sammen med os danner PsykiatriNetværket.