25. juni 2020

headspace modtager kvalitetsstempel af RådgivningsDanmark

World Economic Forum (WEF) slår i en række nye anbefalinger, som offentliggøres onsdag, fast, at forebyggelse skal prioriteres langt højere end hidtil i arbejdet med psykisk sårbarhed. WEF peger blandt andet på, at civilsamfundet, herunder headspace, i langt højere grad bør inddrages i arbejdet med unges mentale helbred.

Når WEF interesserer sig for unges mentale trivsel, skyldes det, at vi risikerer, at mange unge vil falde ud af uddannelse og job. Det vil ramme de unge for livet og gå hårdt ud over vores samfund, den globale produktion samt beskæftigelsen, hvis der ikke sættes ind i tide med konkret handling. COVID-19 har kun gjort det værre for de unge, påpeger WEF.

WEF anslår, at det vil koste 110.000 milliarder kroner (16.000 milliarder dollar) i tabt global produktion frem mod 2030, hvis der ikke gøres noget. Allerede i dag er mental mistrivsel blandt de ansatte med til at reducere produktiviteten for virksomheder over hele verden.

“Det er vigtigt, at vi får øjnene op for, at dette er en ganske alvorlig udfordring. En tidlig forebyggende indsats for sårbare unge kan i sandhed frigøre et enormt menneskeligt potentiale til gavn for de unge selv og være et afgørende bidrag til at løse klimakrisen og verdensøkonomiens udfordringer. Her er headspace Danmark en stor inspiration for andre lande og organisationer”, siger Jim Hagemann Snabe, der er bestyrelsesmedlem i WEF, bestyrelsesformand i A. P. Møller – Maersk, Siemens og næstformand i Allianz.

Som globalt samfund har vi brug for velfungerende unge i fremtiden for at sikre den gode arbejdskraft og den menneskelige kreativitet for at tackle fremtidens udfordringer. Derfor ser WEF unges mentale mistrivsel som en lige så stor udfordring som klimakrisen.

“Vi har længe vidst i Det Sociale Netværk, at vi har store udfordringer med de unges mistrivsel. Den gode nyhed er, at vi ved, hvad vi kan gøre for at hjælpe dem, og det glæder mig meget, at headspace Danmark kan vise vejen frem og bliver fremhævet i så fornemt selskab”, siger Benedikte Kiær, borgmester i Helsingør Kommune og bestyrelsesformand for foreningen Det Sociale Netværk, der står bag headspace Danmark.

Brug for mere forebyggelse
WEF har fastslået, at mental trivsel ikke prioriteres i de offentlige sundhedsbudgetter, særligt ikke når det kommer til den tidlige indsats, der tager hånd om mennesker, inden de bliver så syge, at de behøver indlæggelse.

Forebyggende indsatser er simpelthen “god samfundsøkonomi”, fordi det reducerer udgifterne til indlæggelse og behandling. WEF har derfor via australske Orygen, der forsker i unges mentale trivsel, udviklet et såkaldt “Global Framework for Youth Mental Health”, der giver en række globale anbefalinger til, hvordan sundhedsvæsenet bør indrettes, så unge får den hjælp, de har brug for i tide. headspace Danmark er en af flere organisationer verden over, der har tjent som inspiration til anbefalingerne.

Global Framework for Youth Mental Health præsenteres på et webinar i dag (onsdag 27. maj)) kl. 13.00 dansk tid. Man kan registrere sig til præsentationen her.

Efterfølgende er der en spørgsmål/svar-session for medier. Man kan registrere sig til den her.

Mental trivsel i tal på globalt plan:

  • Mellem 2011 og 2030 vil mentale sundhedsmæssige problemer koste cirka 16.000 milliarder dollars, 110.000 milliarder kroner, i tabt økonomisk produktion på verdensplan.
  • I 2011 tegnede psykiske sygdomme sig for 35% af den globale økonomiske byrde for ikke-smitsomme sygdomme (mere end kræft, hjerte-kar-sygdomme og diabetes tilsammen).
  • Psykiske sygdomme tegner sig for 45% af den samlede sygdomsbyrde for personer i alderen 10 til 24 år.
  • Halvdelen af alle psykiske sygdomme udvikler sig inden 15-årsalderen og 75% inden 25-årsalderen.
  • Selvskade er den tredje-mest almindelige dødsårsag for personer mellem 10 og 19 år globalt.
  • Af de anslåede 800.000 mennesker, der dør af selvmord årligt, er størstedelen unge mennesker.

Kilder: Orygen og WEF