Nyhed: 8. december 2023

Fart under joblæringsforløb for unge på Femern-projektet i samarbejde med headspace

Nyt joblæringsinitiativ på Femern-projektet skal hjælpe unge uden job og uddannelse i gang med beskæftigelse, mens virksomhederne styrker deres rekruttering og sociale profil.

Byggeri af megainfrastrukturprojekter i Danmark skal i fremtiden være med til at sikre, at unge uden job og uddannelse får mulighed for fast beskæftigelse. Derfor har forskellige parter på Femern-projektet taget initiativ til ”Joblæring for unge uden uddannelse og arbejde”, hvor virksomheder tilknyttet Femern-projektet ansætter den unge i op til seks måneder med målet om at give den unge et godt udgangspunkt for efterfølgende at blive selvforsørgende.

”Byggeriet af Femern Bælt forbindelsen kan gennem initiativet bidrage til en positiv udvikling for den enkelte unge, virksomhederne og samfundet som helhed”, siger Steffen Bargum Lundager, Lærlinge- og bæredygtighedskonsulent på Femern Bælt-projektet.

Joblæringsinitiativet er udviklet af og drives i samarbejde mellem Femern A/S, headspace, Femern Agency og FB Suppliers, hvor headspace i arbejdet med sårbare unge identificerer og rekrutterer mulige unge kandidater ind i et joblæringsforløb.

”Vi er i tæt samarbejde med jobcentrene i de kommuner, hvor vi er til stede med headspace, og vi er massivt til stede på Forberedende Grunduddannelse, FGU, hvor et joblæringsforløb på en virksomhed kan styrke den enkelte unges muligheder for succes på arbejdsmarkedet”, siger Kristian Hjorth, centerchef i Lolland, Guldborgsund og Vordingborg.

Femern Agency og FB Suppliers har grundet deres tilstedeværelse tæt på Femern-byggepladsen et indgående kendskab til virksomheder med tilknytning til danmarkshistoriens største infrastrukturprojekt.

”Når vi har en mulig jobåbning i en virksomhed, vil vi i samarbejde med headspaces unge-mentor, den unge og virksomheden tilrettelægge forløbet i virksomheden. Virksomheden forpligter sig blandt andet til at udpege en virksomhedsbuddy, der i det daglige støtter den unge i forløbet, men bliver samtidig løbende støttet gennem initiativet, så både den unge og virksomheden på en tryg måde kan indgå i et joblæringsforløb”, siger Per Bech Grønning, daglig leder i Femern Agency.

I bygherrecenteret i Rødbyhavn er 19-årige Omar Darwish ved at afslutte et joblæringsforløb hos Femern A/S, hvor han løser forefaldende opgaver. Han har boet i Danmark i knapt fem år, og han har hos Femern A/S forbedret det danske markant, og desuden har han lært meget om dansk arbejdskultur.

”Jeg kan godt lide fysisk arbejde og elsker at bruge mine hænder. Jeg er med til at holde pladsen og bygningen ren, tømme skraldespande og vaske vores biler. Jeg har virkeligt lært meget af at arbejde hos Femern A/S”, lyder det fra Omar Darwish.

Hos Femern A/S glæder virksomhedsbuddy Bent Christensen sig over Omar Darwishs udvikling.

”Det har været en fornøjelse at se, hvordan Omar er vokset med opgaverne, og han har i høj grad været et friskt pust i teamet. Han har lært at arbejde selvstændigt, og så har han hænderne skruet rigtigt på”, siger Bent Christensen, facilitetskoordinator i Femern A/S.

Det er ambitionen, at 10 unge med udgangen af 2024 har været igennem et joblæringsfor-løb i en virksomhed med tilknytning til Femern Bælt-projektet.

Sund & Bælt, der er moderselskab for Femern A/S, har en målsætning om at 5 procent af koncernens medarbejdere er ansat på særlige vilkår.

Om Joblæring for unge uden uddannelse og arbejde

Et joblæringsforløb kan vare fra 3 måneder og op til 6 måneder, og den unge ansættes på kontrakt og på overenskomstmæssige vilkår.

Efter et grundigt forarbejde, matches den unge med den rette virksomhed. Virksomheden møder den unge og den unge møder virksomheden, inden begge underskriver kontrakt.

Et joblæringsforløb tilrettelægges, hvor både den unges og virksomhedens behov, ressourcer og forventninger tilgodeses.

Den unge tilknyttes en fast medarbejder fra virksomheden i det daglige på arbejdspladsen, og en ungerådgiver fra headspace, der følger den unge igennem hele forløbet.

Både den unge, den tilknyttede medarbejder og virksomheden bliver klædt godt på til opgaven.

Der forventningsafstemmes løbende og der evalueres i fællesskab.

Alle joblæringsforløb afsluttes med en evaluerende samtale, hvor fokus er den unges udvikling og den fremadrettede indsats.

Flere nyheder