Betænk Det Sociale netværk i dit testamente

Betænk Det Sociale Netværk/headspace Danmark i dit testamente, så går dine penge til arbejdet med at støtte, rådgive og hjælpe psykisk sårbare samt fremme mental trivsel.

Du kan enten give et fastsat beløb, en bestemt procentdel af din formue eller hele din formue. Midler givet til Det Sociale Netværk/headspace Danmark går direkte til vores arbejde uden nogen beskatning.

Vi hjælper gerne med alt det praktiske.

Vi betaler advokaten

Udgiften til advokat i forbindelse med udarbejdelse af testamentet betales af Det Sociale Netværk. Det spiller ingen rolle, hvor stort beløbet er, eller om der er andre arvinger end os.

Du kan bruge en advokat, du selv vælger, eller du kan bruge vores advokat Mads Thyregod. Den advokat, du vælger, skal blot kontakte os, så klarer vi resten.

Al information er fortroligt

Et testamente er en privatsag. Hvis Det Sociale Netværk via en advokat hjælper med et testamente, ser vi kun de linjer, hvor foreningen er omtalt.

Al anden information i testamentet om fx formue, slægtninge eller om andre, der betænkes, bliver mellem dig og advokaten.

Sikkerhed for din formue

Med et testamente er du juridisk sikker på, at din arv bliver fordelt helt efter dit eget ønske. Ifølge den danske arvelov er der regler for, hvor meget dine eventuelle arvinger skal tildeles og dermed også, hvor meget du frit kan vælge at testamentere til andre.

Ønsker du at betænke Det Sociale Netværk/headspace Danmark, kan du i dialogen med advokaten vælge, om du vil testamentere hele arven, en andel af den eller et fast beløb. Opretter du ikke et testamente, vil din arv gå til din familie eller til staten, hvis du ikke har nogen arvinger. Du kan altid ændre dit testamente, hvis du kommer på andre tanker.

Opret legat til Det Sociale Netværk i dit testamente

Du kan gratis testere et beløb – et såkaldt legat – til Det Sociale Netværk/headspace Danmark ved at følge linket og udfylde formularen på legaldesk.dk. Donationen kaldes et legat og kan gives, uanset om du har et testamente i forvejen eller ej. Når du har oprettet legatet, skal det underskrives foran en notar eller vitterlighedsvidner, som du selv vælger.

Det Sociale Netværk samarbejder med Legal Desk om testamenter. På Legal Desks hjemmeside kan du læse mere om legater og testamenter, notarer og vitterlighedsvidner, ligesom du kan se en video om 30%-løsningen, som giver dig mulighed for at støtte Det Sociale Netværk/headspace Danmark og samtidig efterlade mere til dine arvinger.

Har du spørgsmål til ovenstående, er du selvfølgelig velkommen til at kontakte os på fundraising@detsocialenetvaerk.dk.