PSYKIATRITOPMØDE 2019

Psykiatritopmøde 2019: Hvert menneske tæller

Under parolen “Hvert menneske tæller!” blev årets Psykiatritopmøde, som de 15 organisationer i PsykiatriNetværket står bag, igen ‘det bedste nogensinde’.

Den nyudnævnte sundhedsminister Magnus Heunicke åbnede dagen med en meget personlig tale, som understregede, at psykiatrien er et område, der ligger ham meget på sinde. Heunicke talte for første gang offentligt om de udfordringer, hans egen datter havde haft med tvangstanker. Tanker, der påvirkede hende i sådan en grad, at hun i et halvt år ikke kunne gå i skole. Det blev en meget rørende tale og start på årets topmøde.

Ministeren havde ingen konkrete løsninger eller nye penge med på dagen, men han lovede tæt dialog med organisationerne på psykiatriområdet i forbindelse med regeringens kommende 10-årsplan. Formanden for SIND, Knud Kristensen, replicerede senere i sin tale, at det løfte ville ministeren blive holdt op på over talrige kopper kaffe.

Noget helt galt

Der var fornemme og følsomme musikalske besøg af den ualmindelig veloplagte Shaka Loveless og af den underskønne sangerinde Dorthe Gerlach. Der var tårer i øjenkrogene flere steder, da de to optrådte ekstremt nærværende, personligt og respektfuldt over for den alvorlige baggrund for Psykiatritopmødet.

Der er jo nemlig noget helt galt i psykiatrien og udenfor den. Måden, vi i Danmark behandler psykisk sårbare mennesker på, er langtfra netop nærværende, personlig og respektfuld.

Det blev da også slået fast med syvtommersøm i åbningstalen, som Knud Kristensen, formand for SIND, og Poul Nyrup Rasmussen, formand for PsykiatriNetværket, stod for sammen.

“Vi må endnu en gang konstatere, at det hastigt går den forkerte vej for psykiatrien i Danmark. Antallet af sengepladser bliver færre og færre, antallet af patienter stiger og stiger, og pengene følger ikke med. Derfor bliver der også mindre tid til og mindre omsorg overfor den enkelte patient”, slog Poul Nyrup Rasmussen fast fra scenen.

Og tallene taler da også et ganske klart sprog. Fra 2001 til 2017 er der kommet 69% flere patienter, 28% færre senge og 22% færre ressourcer pr. patient i psykiatrien. Og udover at det rammer den enkelte hårdt, er det også et ekstremt stort ressourcetab for samfundet.

“Det koster ifølge OECD det danske samfund 110 milliarder kr., at vi har så mange psykisk sårbare mennesker, som ikke får den rette behandling. Det er jo simpelthen tudetosset”, sagde Knud Kristensen til salen og den nyudnævnte sundhedsminister Magnus Heunicke, som sad på første række.

Stærke, personlige historier

Pårørende og brugere, fagfolk og organisationsfolk præsenterede idéer, løsninger og forslag i rigt mål fra scenen. Særligt påvirkede blev de fleste af dagens konferencier Özlem Cekics interview med skuespiller Rudi Køhnke og forfatter Karen Fastrup.

De to fortalte hudløst ærligt om dels Køhnkes angst og Fastrups borderline diagnose. Karen Fastrup skrev sin nyeste bog “Hungerhjerte”, mens hun var indlagt på Psykiatrisk Center Ballerup, og den har ifølge hende fået adskillige psykiatere til at forstå psykisk sårbarhed meget bedre.

Begge historier fra scenen beskrev to mennesker, der blev grebet af noget i deres sind pludseligt og uventet. Ligesom det kan ske for alle mennesker. Efter seancen stod de to stærke personligheder og krammede i flere minutter på scenen. Det kræver styrke at dele sine historier, og det kræver også stor menneskelig styrke overhovedet at leve med en diagnose, som Rudi Køhnke fik sagt.

Tænk i helheden

Dernæst var det tid til at give brugere, pårørende og eksperter mulighed for at møde hinanden og debattere i seks forskellige dialoggrupper, indtil der igen blev sat politisk og fagligt fokus på psykiatrien fra scenen.

Her var der en klar opfordring til Camilla Fabricius, næstformand for sundheds- og ældreudvalget hos Socialdemokratiet, fra de øvrige debattører: folketingsmedlem Trine Torp (SF), næstformand i Dansk Sygeplejeråd, Dorthe Boe Danbjørg, Eva Secher Mathiasen, formand for Dansk Psykologforening og Kristian Bennedsen, 1. næstformand i SIND.

Opfordringen gik på at få bragt mere helhedstænkning ind i psykiatrien, så brugere og pårørende ikke bare efterlades efter hospitalsopholdet samt at få et langt større fokus på forebyggelse og metoder i psykiatrien.

Det er ønsker, der har været formuleret mange gange, men med en sundhedsminister, der føler for området, kan man håbe, der nu sker noget.