Peer-Partnerskabet: meningsfuld hverdag

Det Sociale Netværk og SIND har et fælles ønske om, at flere står stærkere i hverdagen og har et selvstændigt og meningsfuldt hverdagsliv.

Derfor har vi dannet Peer-Partnerskabet, som arbejder for, at peer-støtte bliver et fast tilbud til psykisk sårbare i udsatte situationer. Derudover vil vi løbende give flere adgang til peer-støtte samt skabe ny viden om peers.

Vi vil skabe håb

Vores mål er at skabe håb og empowerment, gennem erfaringsbaseret støtte og læring mellem mennesker. Vi tror på, at peer-støtte kan noget andet og lige så vigtigt, som den specialiserede støtte og behandling man får i svære livssituationer og ved sygdom.

Vi udvikler peer-gruppeforløb og nye former for partnerskaber i samarbejde med kommuner og andre relevante aktører, herunder boligforeninger.

Bygger på levede erfaringer

Baggrunden for Peer-Partnerskabet er de erfaringer med gensidig støtte, vi oplever i vores foreninger – både hos den enkelte og dennes pårørende, men også i fællesskab. Derudover ønsker vi at bygge videre på vores erfaringer fra det nationale peer-forsøg (2015-2018), hvor vi i partnerskab med regioner og kommuner introducerede lønnet og frivillig ulønnet peer-støtte i hele landet.

Peer-støtte er ligeværdig støtte mellem mennesker

Vi har set, hvordan peer-støtte har givet mennesker i selv svære udsatte situationer håbet og magten over deres hverdag tilbage, skabt ny kontakt til familier og venner samt mod på at realisere sine drømme i form af uddannelse, beskæftigelse m.m.

Med Peer-partnerskabet ønsker vi at slå fast, at det altid vil være i civilsamfundet, at erfaringerne med gensidig og ligeværdig støtte mellem mennesker findes. Vi tror på, at det ikke er muligt at lave nye velfærdsløsninger uden disse erfaringer og civilsamfundets aktive medvirken.

Læs mere på Peer-Parnerskabets hjemmeside.