headspace er nogen at tale med

I headspace tilbyder vi rådgivning til børn og unge i alderen 12 til 25 år. Det er gratis, anonymt og uforpligtende. Vores mål er at skabe trygge rammer, hvor de unge kan få hjælp til at finde løsninger på de problemer, som de oplever. Intet er for stort eller for småt – vi er nogen at tale med, og de unge bestemmer, hvad vi skal tale om. Ofte er få samtaler nok. Andre gange skal der flere samtaler til. Og nogle gange, når den unge har brug for mere eller andet end headspace, så bygger vi bro til et andet relevant tilbud.

headspace i hele Danmark

headspace er vores absolut største initiativ. Centrene dækker de fleste hjørner af Danmark, og de er etableret i lokalt samarbejde med kommuner, som medfinansierer centrene. Vi har også fået støtte til headspace fra satspuljemidlerne.

headspace bygger bro

De kommuner, som medfinansierer et lokalt headspace-center, har en fremskudt medarbejder tilknyttet centeret. På samme vis har flere headspace-centre fremskudte medarbejdere fra regionen. Derudover samarbejder vi meget aktivt med lokale foreninger og offentlige tilbud, og det giver os alt i alt en bred vifte af viden om, hvortil vi kan bygge bro for de unge, som har behov for det.

Rådgivning der virker

headspace er en organisation, som er båret af frivillige kræfter. De er ildsjæle, som ønsker at give noget tilbage, at gøre noget for andre. Vi har formået at fastholde de frivilliges engagement og samtidig professionalisere vores rådgivning, så vi møder de unge på en ensartet måde. Du kan læse mere om, hvordan vi har gjort det ved at klikke her – vi kalder indsatsen for headspace academy.

Certificeret rådgivning

headspace er akkrediteret hos RådgivningsDanmark, som er en brancheforening for sociale, gratis rådgivningstilbud i Danmark. Akkrediteringen baserer sig på en række fælles kvalitetsstandarder.

Unge: headspace virker

headspace er nogen at tale med. Vi registrer ikke cpr-numre, opretter heller ikke en sag eller fører journal. Vi er få ansatte og mange frivillige i hvert center. Det virker for de unge. Vi ved det, fordi vi systematisk spørger, hvad de mener om headspace og den hjælp, de har modtaget. Du kan læse mere om, hvad de unge fortæller os, og du kan se evalueringer af headspace, som bl.a. Rambøll, Økonomer uden Grænser og Incentive har lavet.


Mød to headspace-frivillige herunder: