Din støtte gør en forskel

Ingen børn og unge skal mistrives!

Bliv medlem af headspace og vær med til at give alle børn og unge nogen at tale med

ET MEDLEMSKAB KOSTER 200 kr./år – og hvert år er du med til at sikre, at der kommer fokus på mental sundhedsfremme, og at alle børn og unge har nogen at tale med.

Indmeldelse

Når du melder dig ind i foreningen Det Sociale Netværk / headspace Danmark, tegner du et personligt medlemskab. Det koster DKK 200,00 at være medlem, som du betaler ved indmeldelsen. Herefter trækker vi automatisk beløbet 12 måneder efter indmeldelsesdato fremadrettet, indtil medlemskabet opsiges.

Registrering af oplysninger

Når du registrerer dig på vores hjemmeside, giver du samtykke til, at vi registrerer dine oplysninger. Oplysningerne videregives ikke og opbevares under hele dit medlemskab. Dine oplysninger slettes senest 2 år efter din udmeldelse af foreningen. Læs vores Privatlivspolitik her.

Udmeldelse

Du kan til enhver en tid afmelde dit medlemskab af Det Sociale Netværk/headspace Danmark ved at kontakte os.

Din udmeldelse fra Det Sociale Netværk/headspace Danmark gælder fra den dag, din udmeldelse er registreret. Udmeldelse af foreningen giver os ikke mulighed for at refundere allerede indbetalt medlemskontingent.

Spørgsmål, reklamation, indsigt og klager

Hvis du har spørgsmål, en indsigt, du synes, vi skal kende, eller måske en klage, så kontakt os. Vi bestræber os på at svare hurtigst muligt.

[woocommerce_one_page_checkout template=”product-single” product_ids=”788″ category_ids=””]

Tak for din støtte

Psykiatri Topmøde 2023

MENNESKE FØR SYSTEM

Socialpsykiatrien er der, hvor mennesker med psykiske lidelser lever deres liv og får deres livmuligheder opbygget. Det er alt det, der handler om hverdagen, før og efter man er indlagt.

Men fungerer det? Er det godt nok?
De spørgsmål tager vi fat på under dette års Psykiatritopmøde: Menneske før system.

Det årlige Psykiatritopmøde afholdes i år den 30. september i Imperial Bio i København. Det er gratis at deltage.

Psykiatri Netværket

FÆLLES OM EN VISION

Vi tror på, at vi alle bliver klogere af at lytte til dem, der ved mest.

PsykiatriNetværket er et samarbejde mellem 17 landsdækkende organisationer, der alle er båret af frivillige. Netværket blev dannet i 2009 med Det Sociale Netværk som en bærende kraft.

Vi arbejder alle for en sag, og når vi løfter i flok, kan vi sammen skabe mere opmærksomhed, sætte den poliske dagsorden og støtte hinanden i arbejdet med at sætte fokus på psykisk sårbarhed og psykiatrien i Danmark.