Eksterne: Det virker!

En række eksterne konsulenthuse har gennem årene analyseret vores arbejde og projekter. Du kan læse mere om deres analyser og klikke dig videre til rapporterne herunder.

VIVE: Tal tidligt om spiseforstyrrelser. I en rapport fra februar 2020 fastslog VIVE – Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd, at det hjælper at tale om spiseforstyrrelser tidligt. Ud fra interviews med unge, der har benyttet vores tilbud, VærDig, stod det klart, at unge med begyndende spiseforstyrrelser har god gavn af at tale med headspace-medarbejdere særligt uddannet i rådgivning inden for krop, kost og motion, inden der er behov for egentlig behandling. Læs VIVEs rapport her.

Rambøll Management Consulting evaluerer headspace. I 2019 blev headspace evalueret af Rambøll Management Consulting. Evalueringen var bestilt af Sundheds- og Ældreministeriet i forbindelse med en satspuljeaftale på sundhedsområdet for 2019-2022. Det Sociale Netværk/headspace Danmark har fra satspuljen fået en bevillling på 57 mio. kr. til at oprette flere headspace-centre for at sikre en bedre geografisk dækning. Rambølls rapport beskriver blandt andet, at unge i headspace i høj grad føler sig set, hørt og forstået, og at de føler sig godt tilpas i den måde, ungerådgiveren taler med dem. Læs rapporten fra Rambøll Management Consulting.

Økonomer Uden Grænser analyserede i 2018 headspaces samfundskonomiske potentiale. Økonomer Uden Grænser er en almennyttig non-profit organisation, der yder økonomfaglig bistand til hjælpeorganisationer. Organisationen har rødder i Økonomisk Institut på Københavns Universitet, og rapporten viser blandt andet, at headspace er en solid samfundsøkonomisk investering. Læs hele rapporten fra Økonomer uden Grænser.

Incentive : Stort besparingspotentiale i headspace. Incentive er et af Nordens førende økonomiske konsulenthuse. Det blev etableret i 2008. Med udgangspunkt i økonomiske og statistiske værktøjer laver Incentive analyser for blandt andet styrelser og ministerier. Incentive konkluderer, at når det kommer til de unges brug af egen læge, speciallæge, psykologer samt indlæggelser og behandlinger i psykiatrien, er der et stort besparingspotentiale ved at oprette og drive et headspace. Det største potentiale findes dog i forhold til fastholdelse af unge i uddannelse og arbejde. Læs hele rapporten fra Incentive her.

Nordisk Velfærdscenter: headspace er best practice. I 2016 fremhævede Nordisk Velfærdscenter headspace som et blandt 12 tilbud, der kan karakteriseres som til best practice, når det kommer til arbejdet med at fremme unges mentale helbred samt at forebygge, at de unge mister kontakten til arbejdsmarkedet eller dropper ud af uddannelsen. Rapporten tager udgangspunkt i arbejdet i headspace Esbjerg og kapitlet om headpace er forfattet af Iben Nørup fra Aalborg Universitet. Læs hele rapporten fra Nordisk Velfærdscenter her.