Vi har unik viden om unge i Danmark

Igennem vores initiativer og projekter har vi en helt unik viden om unge i Danmark. Alene i headspace har vi rådgivet mere end 50.000 unge og afholdt næsten 95.000 individuelle samtaler.

Vi spørger systematisk de unge, som vi møder i headspace, VærDig, Unge på Vej og mindU, hvordan de har det. Fx spørger vi til deres trivsel, hvordan de har haft det de seneste to uger.

headspace: de unge mistrives og er ensomme

Vores største initiativ er headspace. Herunder ser du et udsnit af data fra besvarelser i headspace, hvor alle børn og unge er helt anonyme.

Udsnit af data fra 11.466 unges vurdering af egen generelle trivsel. Data er indsamlet fra slut 2017-2019

I 2020 har vi som alle andre været udfordret af corona-pandemien. I headspace har vi gennemført rådgivning online, og centrene i hele Danmark har delvist været lukket. Vi har data fra 700 børn og unge, der besvarede vores spørgeskema i de første måneder af 2020. De bekræfter desværre billedet af mistrivsel og ensomhed:

 • 53% føler sig ensomme
 • 60% har lavere livstilfredshed end gennemsnitsdanskeren
 • 62% af de unge viser tegn på generel mistrivsel
 • 34% har væsentligt lavere trivsel end gennemsnitsdanskeren
 • 24% oplever, at de på intet tidspunkt eller kun lidt af tiden har været glade og i godt humør.
 • 48% oplever, at de på intet tidspunkt eller kun lidt af tiden har været friske og udhvilet.

Læs mere om headspace her.

VærDig: meget lavt selvværd

Initiativet VærDig er et tilbud om rådgivning til børn og unge, der har svære tanker om krop, kost og motion. 74% af de børn og unge, der har besvaret vores spørgeskema igennem VærDig, er screenet som værende i risiko for at udvikle en spiseforstyrrelse. De bærer på tunge bekymringer:

 • 77% viser tegn på lavt selvværd ved 1. samtale
 • 52% er ikke tilfredse med sig selv
 • 36% synes ikke, de har noget at være stolt af
 • 52% er tilbøjelige til at tro, at de er mislykket
 • 57% af de unge i VærDig føler sig for tykke, selvom andre siger, at de ikke er det.

Du kan læse mere om VærDig her.

mindU: en ud af fem har oplevet psykisk sårbarhed

I mindU rejser fortællerkorps af frivillige ud til konfirmationsforberedelse. De laver workshops om mental sundhed i samarbejde med præsterne. Siden 2016 har mindU gennemført 451 workshops med i alt 9.075 unge. Når vi spørger dem, om de har oplevet psykisk sårbarhed i familien, eller om de selv har erfaringer med psykisk sårbarhed, svarer 22% ja.

 • 6% oplever, at de på intet tidspunkt eller kun lidt af tiden har været glade og i godt humør
 • 25% oplever, at de på intet tidspunkt eller kun lidt af tiden har været friske og udhvilet
 • 19% oplever kun i mindre grad eller slet ikke, at de kan tale med nogen, når de har det svært.
 • 14% viser tegn på generel mistrivsel

I skoleåret 2019-2020 har vi gennemført 183 workshops med i alt 2.626 konfirmander. 83% af de unge svarer, at de er blevet mere bevidste om, hvor og hvordan de kan søge hjælp, hvis de oplever at have det svært. Læs mere om mindU her.