Vi vil være en ny, tredje vej

Vi ville nedbryde fordomme om psykisk sårbarhed. Gøre op med ensomhed. Skabe sociale netværk og fællesskaber. Og indgyde håb. Siden 2009, da tidligere statsminister Poul Nyrup Rasmussen sammen med fire andre stiftede foreningen Det Sociale Netværk, er vi kommet et stykke.

Vi har skabt eftertanke og taget livtag med fordommene. Vi taler mere frit om det at være sårbar, end vi gjorde i 2009. Men fordommene om psykisk sygdom findes stadig, psykiske lidelser bliver ikke sidestillet med somatikken, og der er fortsat huller i “systemet”, fx ved overgangen fra behandlingspsykiatrien til socialpsykiatrien.

Vi vil skabe en ny, tredje vej, hvor vi som civilsamfund, NGO’er og frivillige, spiller en afgørende rolle. Vi vil udfylde de huller, hvor mennesker falder igennem. Og vi vil tage del i velfærdssamfundets videre udvikling.

Så kort – og stort – kan det siges.

Psykiatrien er for presset

Når unge med spiseforstyrrelser kan blive udskrevet fra de lukkede afdelinger uden at nogen har spurgt, hvorfor de ikke spiser, så har vi en psykiatri, der er under et alt for stort økonomisk pres. En psykiatri med alt for mange genindlæggelser. En psykiatri, der mangler tid og helhedssyn på det enkelte menneske.

Det skal vi simpelthen have ændret. Derfor arbejder vi for, at psykiatrien opnår samme status som det somatiske område, når de offentlige midler prioriteres.

I vores strategi har vi beskrevet, hvordan vi frem mod 2025 vil arbejde med at løse forskellige udfordringer. Herunder kan du læse om de forskellige dele i strategien:

En stærk og troværdig stemme

Vi vil være en stærk stemme for dem, der ikke bliver hørt tilstrækkeligt.

Vi har været med til at skabe Psykiatritopmødet og afholde et årligt siden 2009. Topmøderne er et konstruktivt mødested, hvor nye ideer og tiltag bliver introduceret i en tæt dialog mellem psykiske sårbare mennesker, deres pårørende, politikere, eksperter, fagfolk, frivillige og mange andre.

Brugere af psykiatrien og deres pårørende får på Psykiatritopmøderne mulighed for at komme til orde og dele deres erfaringer, udfordringer og tanker med politikere, fagfolk og organisationer. Vi vil fortsat udvikle og drive Psykiatritopmødet sammen med de andre foreninger i PsykiatriNetværket, som står bag det årlige topmøde.

For også at sikre et ungeperspektiv har vi taget initiativ til det første Nordiske Ungetopmøde på psykiatriområdet med deltagelse af unge fra hele Norden. Vi arbejder for en fast forankring med afholdelse af Ungetopmødet hvert andet år.

Vi ved, hvordan de unge har det

Ønsket om at være en stærk stemme for en sårbar gruppe gør sig gældende for alle initiativer i Det Sociale Netværk.

Særligt gennem headspace og MindU og Unge På Vej har vi kontakt med tusindvis af børn og unge hvert år. Vi spørger systematisk de unge, hvordan de har det, gennem anonyme spørgeskemaer.

Kort sagt, vi kender de unge, og det giver os en unik mulighed for at viderebringe karakteren og omfanget af de aktuelle mentale udfordringer hos danske børn og unge i faglige og politiske sammenhænge. Vi bringer vores erfaringer derind, hvor de økonomiske prioriteringer i samfundet bliver taget. Du kan læse mere om det i forskellige analyser af vores initiativer.

Resultatet er, at de unge får en stærkere stemme i debatten. Vi har kontakt til tusindvis af børn og unge hvert år og vi bringer alt det, vi lærer, videre ved at sparke forslag og ideer ind i den politiske proces, blande os, når nye udvalg nedsættes etc.

Fx har vi lavet anbefalinger til en ungestrategi sammen med en række andre organisationer og foreninger. Vi er også repræsenteret i en række paneler omkring stress og psykisk sårbarhed, hvorfra de politiske beslutningstagere henter inspiration til nye tiltag.

Frivillige er vores rygrad

De frivillige er rygraden i hele vores organisation og de initiativer, vi står bag. Vi ser det som vores fornemste opgave at tænke ud af boksen og skabe nye, banebrydende initiativer, som løfter den mentale trivsel.

Frivillige kan noget, som ansatte i fx en kommune ikke kan. De er ikke bundet af regler, men kan på en helt anden måde få tingene til at ske. Derfor opnår vi en masse fordele, der bl.a. sætter os i stand til at handle hurtigere og anderledes – og dermed også opfange og hjælpe socialt og psykisk sårbare, før det etablerede system.

Vi kan som civilsamfund møde borgere på en ny måde: med tillid, tid og tiltro. Og vi kan være bindeled til de mange offentlige tilbud, som det kan være svært at navigere i.

Frivilligheden er på mange måder det, der kan gøre maskerne i samfundets sikkerhedsnet tættere, og som kan hjælpe de mennesker, som føler sig fanget i “systemerne”.

Partnerskaber kan mere

Vi indgår i partnerskaber med det etablerede system, og vi kan mere sammen end hver for sig. Vi arbejder sammen med kommuner og regioner – og vi påvirker dem mod større inddragelse, anerkendelse og forståelse af sårbare borgere og deres potentialer. Vores samspil med fx kommunerne er stærkt og kan noget helt unikt.

Vi tror også på værdien i et tæt og fortroligt samarbejde med andre civilsamfundstilbud. Derfor indgår vi løbende samarbejdsaftaler med andre, fx NGO’er, og vi indgår i en række netværk. Vores mål er bl.a. at styrke civilsamfundets position overfor de politiske beslutningstagere i stat, region og kommuner og ikke mindst overfor de mange almennyttige fonde, som er helt afgørende bidragsydere til civilsamfundets arbejde og udvikling.

Vi arbejder internationalt

Vi søger flittigt inspiration fra udlandet i kampen for bedre mental trivsel i Danmark.

headspace har fx sin oprindelse i Australien, Brug Bolden er inspireret af iværksætter-initiativer i Storbritannien. Vi har initieret det første Nordiske Ungetopmøde med fokus på mental trivsel for børn og unge, og vi har også sammen med Sundhedsministeriet taget initiativ til det første Nordiske Psykiatritopmøde, som blev afholdt i 2015. Det handlede om afstigmatisering. I 2017 og 2019 i henholdsvis Norge og Island har det handlet om unge og deres mentale sundhed.

I 2019 afholdt vi den første internationale headspace konference nogensinde. I 2021 er vi i København værter for den internationale ungekonference, International Conference on Youth Mental Health, United for Global Change. Vores initiativ headspace er i 2020 fremhævet i World Economic Forum’s afrapportering om unges mentale helbred – og vi bliver fremhævet som et af de eksempler, som resten af verden kan lade sig inspirere af.

Det er vi stolte af – og vi fortsætter med at udvikle nye, banebrydende initiativer.