Debatter og oplæg, Psykiatritopmøde 2018

På Psykiatritopmødet kan du deltage i en række oplæg og debatter, der handler om psykiatrien, psykisk sårbare og de forskellige udfordringer, når man kæmper med psykiske vanskeligheder.

Her er en præsentation af de mange forskellige debatter og oplæg, som foreningerne bag PsykiatriNetværket står bag. 

Depression og fællesskabets betydning for at komme sig

Mange oplever, at det kan være svært at dele deres oplevelser, når de får en depression. Det skyldes, at depression ofte opfattes som et tabu. I DepressionsForeningen oplever vi, at det at finde støtte i et fællesskab for mange er en central del af deres evne til at leve med sygdommen og komme sig. I dette oplæg diskuteres det, hvordan det at være en del af et fællesskab kan hjælpe mennesker, og der kommer betragtninger om fællesskabets rolle og overvejelser og bekymringer ved at involvere sig. Efter oplægget inviteres forsamlingen til dialog om emnet. 

Arrangør: DepressionsForeningen 

Bipolar affektiv lidelse og fællesskabets betydning for at komme sig

DepressionsForeningen er en forening for mennesker berørt af affektive lidelser, og deres tilbud er derfor også rettet mod mennesker med bipolar lidelse. I dette oplæg beskrives det, hvilke overvejelser bipolare har gjort sig om at blive en del af et fællesskab, hvad der har været godt/svært, og hvordan det har hjulpet. Efter oplægget inviteres forsamlingen til dialog om emnet.

Arrangør: DepressionsForeningen 

Psykisk sygdom og overvejelser om at få børn

Der er mange bekymringer, overvejelser og spekulationer forbundet med at have fået en psykiatrisk diagnose og samtidigt have ønsket om at få børn. I denne event er der mulighed for at dele disse overvejelser og bekymringer både gennem oplæg og dialog med tilhørerne. Efter oplægget inviteres forsamlingen til dialog om emnet.

Arrangør: DepressionsForeningen 

Pårørendeinddragelse

Al viden viser, at inddragelse af pårørende har en stor indflydelse på den syges sygdomsforløbet og recovery. Men hvordan sikrer vi, at pårørende bliver inddraget, og hvordan ser det i det hele taget ud med pårørendeinddragelsen i øjeblikket? Alt dette kan du blive klogere på og give dit besyv med til, når Bedre Psykiatri inviterer til debat om pårørendeinddragelse. 

Arrangør: Bedre Psykiatri

Oplægsholdere: Gitte Ahle (overlæge & formand for Dansk Psykiatrisk Selskab), Liselott Blixt (medlem af Folketinget, DF), Erik Ravn (formand, Bedre Psykiatri)

Psykiatriplan II 

Ved folketingets afslutningsdebat varslede regeringen, at den efter sommerferien vil fremsætte en ny samlet plan, som skal styrke psykiatrien. Men hvad indeholder planen, og hvad vil man med den? Det og meget mere kan du få svar på, når Bedre Psykiatri sætter en række politikere stævne i en debat om den nye Psykiatriplan II. 

Arrangør: Bedre Psykiatri

Oplægsholdere: Psykiatriordførerne Trine Torp (SF), Jane Heitmann (V) og Liselott Blixt (DF)

Bedre samarbejde i psykiatrien

I denne debat sætter regionspolitikere og kommunalpolitikere hinanden stævne i en debat sammen med fagfolk for at diskutere, hvordan regioner og kommuner bliver bedre til at samarbejde om indsatsen for folk med psykiske lidelser. 

Arrangør: SIND ? Landsforeningen for psykisk sundhed.

Oplægsholdere: Julie Nordgaard, næstformand for Dansk Psykiatrisk Selskab, Anne Lindhardt, formand for Psykiatrifonden, Hanne Roed, 1. næstformand for regionsrådet, Region Midtjylland og medlem af Danske Regioners Psykiatri- og Socialudvalg (B) og en kommunalpolitiker

De mest udsatte borgere med psykiske lidelser og misbrug

I denne debat sætter SIND en række politikere og fagfolk stævne for at diskutere, hvordan vi i vores iver efter at overholde udredningsgaranti og for at arbejde recovery-orienteret svigter dem, der er allermest syge, samt hvordan det er gået med de 150 såkaldte særlige pladser, som folketinget i foråret 2017 besluttede skulle oprettes til borgere med særligt behov for rehabilitering og misbrugsbehandling. 

Arrangør: SIND ? Landsforeningen for psykisk sundhed

Oplægsholdere: Trine Torp, psykiatriordfører (SF), Mogens Seider, Dansk Selskab for Psykosocial Rehabilitering, Gitte Ahle, formand for Dansk Psykiatrisk Selskab og Mia Kristine Hansen, Formand for Foreningen for børn med angst

Hvorfor er mænd generelt dårligere til at tage mod behandlingstilbud?

I dette oplæg belyses det faktum, at mænd er dårligere til at tage imod og benytte behandlingstilbud og sociale tilbud. De er oftere præget af autonomi og trangen til at bevare deres selvbestemmelse. Det betyder desværre, at mange skizofreniramte mænd havner uden for samfundet med deroute og komplikationer som konsekvens. Skizofreniforeningen ønsker derfor at diskutere, hvad der kan gøres for at vende udviklingen, og hvem der kan gøre det. Der vil være mulighed for kommentarer og spørgsmål fra forsamlingen.  

Arrangør: Skizofreniforeningen

Oplægsholdere: Overlæge Karin Garde, konsulent Eyvind Vesselbo og Holger Steinrud fra Skizofreniforeningen

Præsentation af BørneAngstTelefonen 

I dette oplæg vil Angstforeningen fortælle om BørneAngstTelefonen, som blev åbnet i november 2017. Telefonen henvender sig både til børn og unge med angst men også til pårørende og omsorgspersoner (fx lærere). Her vil tankerne bag BørneAngstTelefonen og dens tilblivelse blive præsenteret, og der vil være mulighed for at blive klogere på, hvilke problemer folk ringer ind med, hvem rådgiverne er, og hvordan de uddannes. 

Arrangør: Angstforeningen 

Hvorfor går det den gale vej med danskernes psykiske trivsel?

Psykisk sygdom er ikke noget, der er forbeholdt de få. Faktisk går det dårligere og dårligere med danskernes psykiske trivsel, og en ud af fem danskere rammes årligt af psykisk sygdom. EN AF OS har gennemført en undersøgelse blandt personer, som har eller har haft en psykisk lidelse for at tage temperaturen på, hvad de synes er den største udfordring. I dette oplæg kan du blive klogere på, hvad undersøgelsen viser, og du kan være med i debatten om, hvordan vi i fællesskab kan vende den negative udvikling. 

Arrangør: EN AF OS

Oplægsholdere: Johanne Bratbo, projektleder i EN AF OS, Lars Toft, projektmedarbejder i EN AF OS samt ambassadører i EN AF OS 

Ondt i livet skal ikke give ondt i tænderne

Tænderne har enormt stor betydning for vores sociale og helbredsmæssige trivsel. Dårlige tænder kan være meget stigmatiserende og medføre et lavt selvværd og give problemer med at opsøge sociale kontakter, at søge uddannelse og finde et job. Medicin mod psykiske lidelser giver ofte mundtørhed, som kan medføre alvorlige tandproblemer. Med den rette viden kan tandproblemerne forebygges, men undersøgelserne gennemført af EN AF OS peger dog på, at der er behov for mere opmærksomhed på problemet både hos de berørte og hos fagpersoner. I dette oplæg kan du møde personer, som har personlig erfaring med dette, og du kan høre om EN AF OS-kampagneindsatsen på området. 

Arrangør: EN AF OS

Oplægsholdere: Johanne Bratbo, projektleder i EN AF OS, Lars Toft, projektmedarbejder i EN AF OS samt ambassadører i EN AF OS 

Unge på kanten – hvordan headspace arbejder med at fremme unges mentale trivsel

I 2013 etablerede Det Sociale Netværk de første seks headspaces i Danmark – med målsætninger om at skabe én indgang til rådgivning og støtte på de unges præmisser og at fungere som et supplement til det etablerede behandlingssystem. I denne workshop vil vi diskutere, hvordan headspace har formået at give unge en indgang til hjælpen, og hvordan man kan fremme den mentale trivsel via samtaler på de unges præmisser. 

Arrangør: Det Sociale Netværk/headspace Danmark

Oplægsholdere: Medarbejdere og frivillige fra headspace

Hvor langt er vi nået med principperne fra det første topmøde i 2009? 

Fra start har psykiatritopmøderne haft fokus på at skabe bedre vilkår for psykisk sårbare og deres pårørende, og at samfundet i stigende grad skal fokuserer, inkluderer og accepterer psykisk sårbare. I denne workshop ser vi på, om vi har formået at opfylde nogle af principperne fra de erklæringer, som blev udarbejdet ved de forgangne psykiatritopmøder. 

Arrangør: Det Sociale Netværk

Oplægsholdere: Medarbejdere og frivillige fra Det Sociale Netværk