Dialoggrupper, Psykiatritopmødet 2017

1 – Dialoggruppe

Hvilke fordele er der ved ‘brugerstyrede senge’?

I 2013 blev der afsat penge til et 3-årigt forsøg med brugerstyrede senge i psykiatrien. Med baggrund i erfaringer fra Region Hovedstadens psykiatri debatterer vi, hvad projektet betyder for brugerne. Hvad betyder det som patient ikke at skulle igennem en visitation for at blive indlagt, lige når man har det dårligst? Hvad betyder det for måden man tackler kriser, at man ved, at der står en seng klar, hvis behovet opstår? Hvad betyder det for behovet for hjælp? Kan en brugerstyret seng være med til at opbygge tillid og bedre behandling? Kan situationer med konflikt og tvang reduceres af denne vej? Og er udgiften til brugerstyrede senge i virkeligheden en besparelse? 

Oplægsholdere: Steen Moestrup, LAP, Hanne Skou Kadziola, LAP, Liv Hansson, projektleder, patientstyrede indlæggelser, Region Hovedstadens Psykiatri

Arrangør: LAP

2 – Dialoggruppe

Hvordan bliver medindflydelse konkret i hverdagen?

Fountain House er et dagtilbud til mennesker med psykiske problemer. Her kan man komme og få støtte, studievejledning, arbejde, struktur og fællesskab. Medindflydelse er en grundværdi, og husets brugere er med til at træffe alle beslutninger om planlægning og gennemførelse af aktiviteter i huset. Hør hvordan medindflydelsen fungerer i praksis, og hvordan man i Fountain House arbejder med at videreudvikle medindflydelsen mest muligt.

Oplægsholdere: Brugere fra Fountain House

Arrangør:
 Fountain House

3 – Dialoggruppe

Joblæring – når psykisk sårbare unge får en chance på arbejdsmarkedet

Psykisk sårbare unge er i fare for at ryge ud af både uddannelsessystem og arbejdsmarkedet. Hver sjette elev, der forlader folkeskolen, får ikke en ungdomsuddannelse, inden de bliver voksne. I Esbjerg har ungerådgivningen headspace fået tilknyttet et erhvervsnetværk, som tager medansvar ved at tilbyde en gruppe unge at få joblæring i fire måneder på en lokal arbejdsplads. Den unge får fuld løn under forløbet, og virksomhederne forpligter sig til at yde en ekstra indsats for at integrere den unge i virksomheden. I dialoggruppen fortæller centerchef for headspace Esbjerg, Søren Kopsø, og et medlem af virksomhedsnetværket, om samarbejdet mellem forskellige dele af civilsamfundet uden offentlig indblanding og om resultaterne af at give dette alternative tilbud til psykisk sårbare unge.

Oplægsholdere: Søren Copsø, centerchef, headspace Esbjerg m. fl.

Arrangør:
 Det Sociale Netværk

4 – Dialoggruppe

Kan kreativ udfoldelse give nye ideer til psykiatrien?

I denne dialoggruppe kombinerer vi dialogen med kreativ udfoldelse. Målet er at have en uformel dialog om psykiatri, kreativ udfoldelse, samfundet, og hvad der ellers falder os ind, mens vi laver skriftlige budskaber med perleplader. Perlepladerne vækker som regel minder og får smilet frem. De bryder isen og gør det lettere at være nysgerrig. I dialoggruppen sætter vi perleplader ind i en voksen kontekst ved at skrive budskaber med kant i perler. Dialoggruppen har til formål at give plads til både det meditative, kreative og sociale.

Tovholdere: Nis Bjarnhof, daglig leder og Grethe Kildegaard Nielsen, formand for Foreningen Outsideren

Arrangør:
 Foreningen Outsideren

5 – Dialoggruppe

Tager du andres fordomme på dig? Selvstigmatisering og hvordan du slipper den.

Stigmatisering forbundet med psykiske lidelser kan have stor betydning for, hvordan man ser på sig selv og sine egne muligheder. Når man tager omgivelsernes fordomme på sig, får det én til at miste håbet og mindske sine forventninger til fremtiden. Det giver lavt selvværd og dårlig selvtillid, som blandt andet kan få én til at trække sig fra sine nærmeste eller lade være med at søge job. Jo mere det at have en psykisk sygdom fylder i ens selvopfattelse, jo mere har man tendens til at opleve diskrimination og selvstigmatisering. I dialoggruppen fortæller en EN AF OS-ambassadør sin personlige historie, og ved hjælp af øvelser skærper vi opmærksomheden på, hvordan man undgår selvstigmatisering.

Oplægsholdere: Johanne Bratbo, psykolog og projektleder i Landsindsatsen EN AF OS, Anja Kare Vedelsby, projektkoordinator i Landsindsatsen EN AF OS, EN AF OS-ambassadør.

Arrangør: Landsindsatsen EN AF OS

6 – Dialoggruppe

Patient og behandler – hvad betyder en god alliance?

I denne dialoggruppe sætter vi fokus på, hvilken betydning den gode relation mellem patient og behandler/kontaktperson har i et behandlingsforløb i psykiatrien? Vi ser på, hvad en god relation indebærer? Og debatterer, om det skal være muligt at skifte behandler/kontaktperson, hvis man som patient oplever et “dårligt match”? Psykisk syge er en sårbar målgruppe, som har behov for tryghed. Hvis man, som patient, ikke føler sig forstået, kan man risikere fx at droppe sin behandling, før den er afsluttet eller ikke at få fuldt udbytte af behandlingen. Med udgangspunkt i spiseforstyrrelsesbehandling vil LMS – Landsforeningen mod spiseforstyrrelser og selvskade – være vært for en dialog om betydningen af behandlingsalliancen mellem patient og behandler.

Oplægsholdere: Sabine Elm Klinker, sociolog og leder af ViOSS – Videnscenter om spiseforstyrrelser og selvskade, David Clinton, professor ved Karolinska Instituttet og formand for Frisk og Fri (Forening mod spiseforstyrrelser)

Arrangør: LMS

7 – Dialoggruppe

Hvad sker der, når du selv bestemmer over pengene?

Hvad ville du bruge 50.000 kr. til, hvis du fik mulighed for at sammensætte din egen behandlingsindsats? Aarhus Kommune samarbejder med Socialt Udviklingscenter SUS og Velux Fonden om projektet ‘Langtidsledige tager teten’, som handler om at skræddersy beskæftigelsesindsatsen for langtidsledige borgere efter den enkeltes ønsker og behov. Med udgangspunkt i det projekt og erfaringerne med empowerment af borgerne perspektiverer dialoggruppen de muligheder, der ligger i tilgangen i forhold til andre målgrupper som for eksempel psykisk sårbare borgere.

Oplægsholdere: Elisabeth Mamsen, Socialt Udviklings Center SUS.

Arrangør:
 SIND

8 – Dialoggruppe

Hvad betyder naboskab for livskvaliteten og muligheden for at komme sig?

Hvad betyder nærhed, fællesskab og godt naboskab for livskvaliteten og muligheden for at komme sig? I denne dialoggruppe kan du møde en initiativtager, en social vicevært og beboere fra Storbylandsbyen, Marienlystvangen ved Aarhus. Her har nytænkning og et spændende samarbejde ført til etableringen af et alternativt boligmiljø, hvor ønsket er at skabe de bedste betingelser for et inkluderende fællesskab. Halvdelen af de 40 boliger i Storbylandsbyen tilbydes til personer, der står på boligselskabets boligliste, og den anden halvdel er for beboere, der visiteres via socialpsykiatrien i Aarhus Kommune. Dialoggruppen indledes med kortere oplæg, men tanken er, at der også skal være rig mulighed for at stille spørgsmål og for at drøfte, hvilken betydning det har for os hver især at indgå i et socialt fællesskab dér, hvor vi bor.

Oplægsholdere: Per Holm, direktør i SUS og Lena Hillgaard, social vicevært

Arrangør: Startlinjen

9 – Dialoggruppe

Choice and control – valgfrihed på engelsk

I England gør man meget for at sikre, at patienter i psykiatrien får en øget grad af valgfrihed, kontrol og medbestemmelse, når det gælder patientens mentale helbred, behandling og den støtte, patienten får. Karen Mellanby fra organisationen MIND, fortæller i sit oplæg om indholdet i Choice and control, både generelt og politisk, og reflekterer over hvilke erfaringer og fremskridt, der i øjeblikket bliver gjort i England med denne metode. Efterfølgende er der mulighed for spørgsmål og debat.

Oplægsholdere: Karen Mellanby, MIND og Lena Møller, Det Sociale Netværk

Arrangør: Psykiatrinetværket

Workshop

Design dit eget behandlingsforløb

Kom og vær med, når vi som noget nyt i år i denne workshop selv designer vores eget behandlingsforløb. Hvad har du brug for – for at få det bedre? Er det visheden om, at der altid er nogen, du kan få fat på og tale med, når du får det skidt? Eller har du brug for at have en seng klar, så du kan indlægge dig selv? Ville det bedste være, at du fik en hund, som du skulle ud og lufte hver dag? Eller har du mere behov for, at det er den samme læge, du møder, hver gang du har kontakt med sundhedsvæsenet? I denne workshop er det dig, der bestemmer. Vi maler, tegner og klippe-klistrer vores eget behandlingsforløb og lader os inspirere af hinanden og oplægsholderens personlige historie. Der er masser af papir, tuscher, blyanter og limstifter – det er bare med at få visionerne om den bedste behandling for dig ned på papiret, så dit oplæg kan inspirere de andre i dialoggruppen og i sidste ende politikerne.

Oplægsholdere: Klavs Serup Rasmussen

Arrangør: PsykiatriNetværket