Taler på Psykiatritopmøde 2016

Sundheds- og ældreminister Sophie Løhde

Mogens Seider, formand for PsykiatriNetværket

Hvad er Peer-arbejde?

Peer-projekter i Danmark

Frivillige peers som ressource

Kan brugererfaringer stå alene?

Julie Repper: Erfaringer fra England

Med brugererfaring på ledelsesgangen