Psykiatritopmøde 2012

“Vi ses for lidt!” indleder Poul Nyrup Rasmussen sin tale – til stor begejstring for publikum, der er i højt humør efter, at de er blevet vækket af en frisk Peter Belli og Band.

Poul Nyrup Rasmussen siger tak til de 1.000 fremmødte og glæder sig over, at det for fjerde år i træk har været muligt at holde psykiatritopmøde. Dernæst går han til de mere alvorlige sager. Han tager afsæt i aktuelle sager, bl.a. den forfærdelige Glostrupsag, og siger: “Det er tid til at sætte psykisk sårbare og pårørende i centrum. Til at SE den enkelte og ikke bare tale til, men MED den psykisk sårbare. Jeg håber, at dagen i dag kan blive et stort skridt fremad. Et skridt frem mod en psykiatri, hvor vi kan mødes ligeværdigt og med dialogen i centrum.”

Psykisk sårbare i centrum

Også Sundhedsminister Astrid Krag taler om fremtidens psykiatri. Hun peger på, at ligestilling med psykiatrien skal bruges som et barometer: “I regeringen mener vi, at psykisk sygdom skal ligestilles med fysisk sygdomme. At man skal have en lige så god behandling, om der er tale om et åbent benbrud eller et knækket sind.”

Astrid Krag taler for, at det enkelte menneske skal i centrum i behandlingen og peger på, at det er derfor, regeringen har været opsat på, at bruger- og pårørende skulle repræsenteres i regeringens psykiatriudvalg.

Dialogen er fremtiden for psykiatrien

To pionerer indenfor arbejdet med den Åbne Dialogs principper i Danmark er inviteret med som talere til Psykiatritopmødet, nemlig ledende overlæge Klaus Müller-Nielsen og ledende klinisk oversygeplejerske i Region Sjælland, Jaana Castella. Klaus Müller-Nielsen mener, at dialog og netværksarbejde er vigtige skridt på vejen til fremtidens psykiatri. “Patienterne orienterer sig i netværk og litteratur om behandling, bivirkninger af medicin etc. Min rolle bliver dermed at fokusere på, hvad jeg kan gøre for, at patienten har det så godt som muligt.”

Jaana Castella påpeger, at de seneste års fokus på new management i psykiatrien samt de mange omstruktureringer giver vanskelige kår for Åben Dialog. Hun siger: “Det vil være en stor fordel for patienterne, hvis de får mulighed for at vælge Åben Dialog som behandlingstilgang, men det kræver, at vi kigger nærmere på organiseringen.”

Brugerstøtte skal i centrum

Mary O?Hagan er kommet hele vejen fra New Zealand for at give budskabet om, at psykisk sårbare skal spille en langt mere aktiv rolle i psykiatrien. “Der er brug for brugerstøtte. Den kan være spontan eller organiseret, men altid ydet af mennesker i tilsvarende livssituationer. Mennesker med lignende problemer eller erfaringer, som for eksempel psykisk sårbare og deres familier,” siger Mary O?Hagan, en pioner i den internationale brugerbevægelse.

Dialog om fremtidens psykiatri

For at sætte dialogen i centrum er der i år hele 14 dialoggrupper, og dernæst er der dialog i salen – mellem publikum og dele af regeringens psykiatriudvalg. På scenen sidder formand for udvalget, Vagn Nielsen, der er direktør i Sundhedsstyrelsen, samt fire formænd fra psykiatriforeningerne, nemlig Poul Nyrup Rasmussen fra Foreningen Det Sociale Netværk, Ebbe Henningsen fra Bedre Psykiatri, Knud Kristensen fra SIND og Karl Bach fra LAP.

Poul Nyrup Rasmussen siger bl.a.: “Jeg spurgte Vagn Nielsen i sidste uge, om vi kan sætte overlæggeren højt. Det var også hans ambition, sagde han. Og jeg vil godt sige til jer, at for mig er det ambitionen, at vi i det endelige resultat – den afsluttende rapport – kan genkende de ønsker og drømme, vi har til området.”

Underholdning og god forplejning

Midt på dagen byder Kirk og Maarbjerg på udsøgt mad, og som dagen går på held er der dejlige musikalske indslag. Sys Bjerre synger tre rørende sange, bl.a. om at være bange for alting – og alligevel finde kærligheden til sidst.

Som afslutning synger koret Vokaliserne “Du kom med alt det der var dig”, og hele salen synger med. Der bliver taget varm afsked, og som Poul Nyrup Rasmussen siger: “Jeg håber, at vi alle går opløftede og lidt lettere hjem herfra, fordi vi har mærket, at vi er en del af noget, der er større end os selv.”