Psykiatritopmødet 2010

Psykisk sårbarhed og arbejdsmarked, uddannelse og inklusion er temaet, når Det Sociale Netværk afholder sit årlige Psykiatritopmøde den 2. oktober 2010 på Frederiksberg Gymnasium kl. 10.00 – 16.30. Det er gratis at deltage.

Selv om debatten om ‘det rummelige arbejdsmarked’ har fyldt godt i den offentlige debat i de senere år, så er arbejdsmarkedet tilsyneladende blevet mindre rummeligt. Til et eksempel bliver 50 procent af alle førtidspensioner i Danmark tilkendt på grund af forskellige psykiske lidelser. For bare fem år siden var det 38 procent.

Men det kan og skal vi gøre noget ved, for det er der både god menneskelig og økonomisk gevinst ved. Langt flertallet af psykisk sårbare har lyst til at arbejde eller at uddanne sig og har også gavn af det. Desuden viser nye tal fra Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø, at der er op imod 55 milliarder kroner at spare for det danske samfund, hvis psykisk sårbare kommer i arbejde.

Fokus på førtidspensionsordningen m.m.

På topmødet sætter vi blandt andet fokus på førtidspensionsordningen, på barrierer og muligheder – herunder brugen af sociale mentorer, og på hvad der skal til for at bevare tilknytningen til arbejdsmarkedet – både for den psykisk sårbare og for virksomhederne. Desuden inviterer vi partiernes beskæftigelsesordførere, fagforeningsfolk og virksomhedsrepræsentanter til at diskutere med os, så vi kan nedbryde tabuer og fordomme.

Læs et sammendrag fra dagen her.

Se årets program her.

Se topmødeerklæringen 2010 her.

Se en oversigt over dialoggrupperne her.

Se uddrag fra dialoggruppedebatterne her.

Se billeder fra årets topmøde her.

Se presse fra årets topmøde her.

Se årets præsentationer her.