Dialoggruppe 3 – 2009

Værdighed, respekt og ligeværd

Dialoggruppe 3 samlede en række budskaber fra diskussionen blandt deltagerne om de forskellige temaer, de nåede igennem, og som alle har med værdighed, respekt og ligeværd – samt retten til selvbestemmelse at gøre. Overskriften for gruppens arbejde bar også budskabet om en ny kultur – med mindre tvang og mere samtale.

Tvangsbudskab: “Er tvangsmedicinering legitimt?”

Tvang afspejler manglende ressourcer og et system, hvor overlægen er “enevældig diktator”. Når medicinering potentielt kan være dødelig, hvorfor tilbydes samtaleterapi så ikke oftere?    

Særbehandlingsbudskab: “Behov for sidestilling i den generelle lovgivning!”

Tag for eksempel psykisk syges forhold til straffeloven: “Psykisk syg i gerningsøjeblikket” bør være en formildende omstændighed. Danmark bør afskaffe særlige behandlingsdomme (som reelt betyder, at psykisk syge straffes hårdere end andre!)

Diskriminationsbudskab: “Fra rettigheder og principper til praksis!”

Lovgivningen sikrer non-diskrimination på et rettighedsplan. Men i praksis bliver psykisk syge også ramt af et psykosocialt handicap, fordi de reelt diskrimineres i forbindelse med jobsøgning o.a. Vi vil have en ret til at klage over diskriminationen internationalt ? og det får vi først, når Danmark tiltræder tillægsprotokollen til FN?s handicapkonvention.

Pressebudskab: “Fortæl den gode historie!”

Pressen opererer med nyhedskriterier, der favoriserer de negative historier, og som psykisk syg nægtes man talemulighed ene og alene på baggrund af sin diagnose ? for man er jo “sindssyg”.

Selvbestemmelsesbudskab: “Frihedsberøvelse er både fysisk og psykisk tortur!”

Frihedsberøvelse bør være underlagt selvbestemmelsesret. Psykisk syge skal kunne oprette et testamente, når de er “raske”/ er klare i hovedet. Testamentet skal indeholde information om, hvilke former for behandling, de vil godkende. Det giver tysk lovgivning for eksempel allerede i dag ret til.