Dialoggruppe 2 – 2009

Fra kaos til sammenhæng

Der findes en grundlæggende mangel på solidaritet, mangel på respekt for mennesker med psykiske lidelser samt en grundlæggende mangel på et værdigt menneskesyn, hvor medinddragelse af den psykisk sårbare er ønskelig. Endelig savner gruppe 2 mere ydmyghed fra fagpersonalet.

Menneskesynet skal bearbejdes allerede i uddannelse af fagpersonalet. Menneskesynet skal ændres, og det skal blandt andet ske fra græsrodsniveau.
Sundhedssektoren og socialsektoren fungerer ikke sammen og anerkender ikke hinandens kvaliteter, hvilket besværliggør behandlingen. For mange magtbastioner.

En svær balance mellem sammenhæng og koordinering. Sammenhæng i et menneskes liv er positivt, men ikke mange ønsker at blive ‘koordineret’.

I sammenligning med tidligere tider er der sket store fremskridt med større fokus på det enkelte menneske. Der er dog stadig lang vej endnu.

De eksisterende tilbud tager ikke højde for det enkelte menneskes problematik, fordi mange tilbud skal rumme for mange mennesker og diagnoser og grader af sindslidelser. Sigter man for bredt, rammer man for ofte ved siden af.