Dialoggruppe oversigt 2009

På topmødet blev der i de fem dialog-grupper debatteret om det, der betyder mest og om, hvordan vi kan gøre det bedre?

Emnerne i de fem grupper var:

 1. Får vi den hjælp, vi har brug for? Og får vi den tidligt nok? Større tilgængelighed.
  Læs referatet fra dialoggruppen her.
 2. Fra kaos til sammenhæng og helhed. Samtaler og netværk i stedet for ensomhed. Bedre samarbejde – også mellem de offentlige tilbud.
  Læs referatet fra dialoggruppen her.
 3. Værdighed, respekt, ligeværd og ret til selvbestemmelse – også for psykisk sårbare. Ny kultur – mere samtale ? mindre tvang.
  Læs referatet fra dialoggruppen her.
 4. Retten til at være pårørende og være med. Pårørende er en del af løsningen.
  Læs referatet fra dialoggruppen her.
 5. Det gode liv – det er også for psykisk sårbare. Sådan kan det i hvert fald blive! Om at komme sig – og komme i gang igen.
  Linket til referatet virker ikke.