Psykiatritopmøde 2022: FÆLLESSKAB – ET FÆLLES ANSVAR

Endnu et godt Psykiatritopmøde er blevet afholdt lørdag den 8. oktober 2022 i Imperial Bio, København ? og tusind tak for stor tilslutning.

Vi var endnu en gang tæt på 1.000 mennesker samlet til en dag med fokus på fællesskaber, løsninger og hvordan vi alle kan bidrage til fællesskabelse – som psykologiprofessor Svend Brinkmann så fik formulerede det.


På Topmødet satte vi nemlig fokus på fællesskaber. For alle får det bedre af at være en del af et fællesskab. Men langt fra alle er en del at fællesskabet. Så hvordan får vi alle med i fællesskaber? Det være sig arbejdsfællesskaber, uddannelsesfællesskaber eller frivilligfællesskaber.

Det fik vi mange gode bud på undervejs, både fra et politisk perspektiv, fra erhvervslivet, fra forskningen og fra eksperterne.

På scenen hørte vi blandt andet oplæg fra sundhedsminister Magnus Heunicke (S), sundhedsordfører Martin Gertsen (V), psykologiprofessor Svend Brinkmann, direktør i Falck Jakob Riis, chefkonsulent i Ingerfair, Marie Baad Holdt, professor og sundhedsøkonom i VIVE Jakob Kjellberg og formand for PsykiatriNetværket Poul Nyrup Rasmussen. Ligesom vi blandt andet havde repræsentanter fra Bedre Psykiatri, Sind, Håb i Psykiatrien, LAP, Startlinjen og Dansk Psykologforening med i debatterne

Det er ikke kun til gavn for den enkelte at komme med i et givende fællesskab. Det er godt for hele samfundet og sammenhængskraften i vores lille land. Derfor satte vi også spotlight på, hvad det betyder for Danmark, at så mange står uden for fællesskabet.

Dagen bød på mange interessante oplæg, debatter og stemmer ? men samstemmende lød konklusionen, at fællesskabet i alle det former er givende og giver mening. Det ER et fælles ansvar ? både at trække andre ind i fællesskaber, men også at vi alle er åbne og aktivt tænker i fællesskabelse på mange niveauer.

PsykiatriNetværket siger tak for denne gang og på gensyn i 2023.


Psykiatritopmøde 2022: Fællesskab ? et fælles ansvar

Velkommen ? Årets vært Mark Stokholm og formand for PsykiatriNetværket, Poul Nyrup Rasmussen byder velkommen
Sundhedsminister Magnus Heunicke åbner Psykiatritopmødet med Socialdemokratiets synspunkter på psykiatriområdet
Sundhedsordfører Martin Geertsen åbner Psykiatritopmødet med Venstres synspunkter på psykiatriområdet
Søs Fenger ? fantastisk, fint og følsomt. Musik af en af Danmarks bedste sangerinder
Betragtninger om fællesskab og fælles ansvar Mads Engholm, formand for Bedre Psykiatri, Lene Kristiansen talsperson for LAP, Lotte Frost Jørgensen, forperson i Håb I Psykiatrien samt Jessy Holck Mikkelsen, daglig leder Startlinjen
Hvad betyder det for individet at stå uden for fællesskabet? ? Svend Brinkmann
Gør vi det rigtige for at få flere med? Jakob Riis, direktør i Falck
Hvordan får vi flere med? Politisk kommentar fra beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard
Hvis ansvar er det at alle er en del af noget? Er vi gode nok til det? Beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard, protektor for Det Sociale Netværk, Poul Nyrup Rasmussen, professor AAU Svend Brinkmann og direktør i Falck, Jakob Riis, Sarah Wessmann, tidl. frivillig og nuværende sygeplejerske i psykiatrien
Poetry Slam af Sara Hauge – Alvorlige emner i poetisk form
Frivillig – hvorfor det? Marie Baad Holdt, chefkonsulent og partner i Ingerfair
Hvad er det, som de frivillige organisationer kan? Mogens Seider, Marie Baad Holdt, Leon Grundtvig Due og Karin Arnholtz, frivillige i SIND og Mia Kristina Hansen formand, SIND
Fra PTSD-ramt politimand til dykkertekniker i Frømandskorpset – vigtigheden af det rette jobmatch og virksomhedernes indsats på området, Christian Nielsen, forfatter & iværksætter i Trident Mind
Hvad koster det, at så mange står udenfor? Jakob Kjellberg, forskningsprofessor VIVE
Skal alle rummes? Jakob Kjellberg, VIVE, Camilla Fabricius MF Soc., Dea Seidenfaden, konst. formand Dansk Psykologforening m.fl.

HENT PROGRAMMET HER


Psykiatritopmødet er årligt og næste år byder vi indeofr til det 15. topmøde

Vær med til at tænke nyt sammen med os

Topmøderne giver ordet til brugere af psykiatrien og deres pårørende. De står på scenen for at fortælle om deres liv, de sidder i debatpaneler og de arrangerer workshops. Dermed er topmøderne en helt unik mulighed for de psykisk sårbare: De tager ordet.

Vi formår altid at sætte en dagsorden med topmøderne. Topmøderne er menneskeligt meget stærke, og politisk har de stor gennemslagskraft. Vi ved, at både fagfolk og politikere henter stor inspiration og nye idéer, når de deltager i topmøderne.

Psykiatritopmødet er altid første lørdag i oktober, og vi har altid et tema, som dominerer topmødets debatter, workshops og dialoggrupper. Find de foregående års Psykiatritopmøder herunder.

Det årlige Psykiatritopmøde samler hvert år omkring 1.000 mennesker fra alle hjørner af Danmark. De er brugere af psykiatrien, pårørende, fagfolk, politikere og mange andre, som er interesserede i psykiatrien. Psykiatritopmødet har været afholdt siden 2009, da det Sociale Netværk blev etableret.

Psykiatritopmøderne handler om værdighed. Vi ruller den røde løber ud, der er musik og god mad. Det er en dag, hvor det handler om brugerne af psykiatrien og de pårørende. Det var fra starten Poul Nyrup Rasmussens idé, at de skulle være stjernerne. Topmødet er deres ? og det giver både pårørende og brugere en stærk stemme overfor fx fagfolk og politikere. De er nemlig altid med, politikerne, fra allerhøjeste niveau. 

Det er PsykiatriNetværket, som arrangerer topmødet. PsykiatriNetværket er et samarbejde mellem Det sociale Netværk og 14 andre organisationer og foreninger på psykiatriområdet.