Nordisk Psykiatritopmøde i samarbejde med Sundhedsministeriet

Den danske regering afholdt i samarbejde med Det Sociale Netværk, Nordisk Ministerråd og Trygfonden det første nordiske psykiatritopmøde i oktober 2015. Målet med dette og de efterfølgende topmøder, som afholdes hvert andet år, er at styrke samarbejdet i Norden inden for psykiatriområdet og samtidig finde løsninger på, hvordan vi kommer stigmatiseringen af psykisk sårbare til livs.

Temaet for det nordiske psykiatritopmøde 2015 var afstigmatisering, herunder hvordan vi kan fjerne de tabuer, negative forståelser og kendetegn, der alt for ofte kobles til psykisk sårbare.

Nordisk samarbejde er vejen frem

400 fagfolk, pårørende, politikere og brugere var samlet på det første nordiske psykiatritopmøde for at finde løsninger på, hvordan man kan fremme samarbejdet i Norden. Blandt deltagerne var Kronprinsesse Mary og daværende Sundhedsminister Sophie Løhde med budskaber om vigtigheden af et tættere nordisk samarbejde og behovet for at fjerne tabuerne og stigmaet, som mange psykiske sårbare lider under. Socialminister Karen Ellemann (V) og den norske sundhedsminister Bent Høie talte om behovet for at komme afstigmatisering til livs, og om at et øget samarbejde i Norden er centralt for at få udbredt de gode erfaringer, den bedste viden og skabe en bedre psykiatri.

“Hvis der skal et holdningsskifte til, så skal det ske på alle niveauer. Det skal skinne igennem på avisernes redaktioner, blandt socialrådgiverne, på psykiatriske afdelinger og hos de praktiserende læger. Det er ikke let, men i fællesskab tror jeg, at vi kan nå meget mere ved at stå sammen og finde et fælles fodslag”, sagde sundhedsminister Sophie Løhde (V).

Mens de danske ministre havde fokuseret på afstigmatisering, frivillighed og samarbejde, fokuserede den norske sundhedsminister, Bent Høie, på den store ulighed, som mange psykisk sårbare oplever og på behovet for at sætte patienten i centrum:

“I Norge lever mennesker med psykiske lidelser i gennemsnit 20 år mindre end resten af samfundet. Det er den største ulighed, der er i vores samfund”, sagde den norske sundhedsminister.

Vidensdeling og netværk
Den britiske professor Claire Henderson, fra King?s College i London, lagde op til vidensdeling og netværkssessioner på topmødet med et oplæg om effekten af kampagner, og hvilke erfaringer man kan drage på baggrund af den engelske kampagne Time to Change.

“Hvis vi ikke laver kampagner, så ser vi heller ingen ændringer i forhold til synet på psykisk sårbare, og det er til trods for, at vi har opnået større viden om psykisk sygdomme”, sagde Claire Henderson fra talerstolen og nævnte udover Time To Change, skotske, australske og new zealandske eksempler.

Camilla Krogh, der er tidligere bruger og konsulent hos psykiatriledelsen i Region Nordjylland fortalte med fine illustrationer og skarpsindige betragtninger om vigtigheden af at anerkende patientens behov og ønsker i et behandlingsforløb. Således klædt på til debat kastede de 400 deltagere sig ud i drøftelser af temaer som arbejdsmarked, unge og tidlige indsatser, forskning, kampagner, bruger- og pårørendeinddragelse og de professionelles rolle.

En mangeårig drøm
Vores idé med et nordisk topmøde har sine rødder i de årlige psykiatritopmøder i Danmark. Vi ønsker at udbrede det politiske fokus, som topmøderne giver på psykiatrien, brugere og pårørende, til resten af Norden. Ligesom vi ønsker at medvirke til at sikre en bedre udveksling af erfaringer på tværs af grænserne i Norden. Der er ingen tvivl om, at vi kan inspirere hinanden og trække på viden fra forskellige lande – til gavn for dem, det hele handler om, nemlig de psykisk sårbare.

De nordiske psykiatritopmøder har stor politisk bevågenhed. Du kan læse om det seneste nordiske psykiatritopmøde der blev afholdt i Island i 2019.