Partnerskaber gør os stærkere

Vi arbejder sammen med en lang række partnere, fordi det gør os stærkere. Vi tager initiativer sammen, høster erfaringer og bruger dem til at skabe nye og bedre indsatser overfor sårbare børn, unge og voksne. Vi deler også vores erfaringer internationalt og henter gerne inspiration hjem fra hele verden til gavn for den nationale indsats mod mental mistrivsel.

Psykiatrinetværket: en fælles, stærk stemme

Det Sociale Netværk bygger på et ønske om at give socialt og psykisk sårbare en stærk stemme. Derfor har vi taget initiativ til PsykiatriNetværket, hvor vi sammen med 14 andre foreninger, som også er båret af frivillighed, gør netop det: giver os selv en fælles, stærk stemme.

Initiativer i partnerskaber

Når vi forebygger mistrivsel blandt børn og unge i headspace, så gør vi det i samarbejde med kommuner.  Når vi ser et behov for at forebygge ensomhed og mistrivsel i sportsklubber, så sætter vi ind med initiativet Brug Bolden sammen med fodboldklubber og private virksomheder. Når vi udvikler idéer til, hvordan elever kan blive bedre til at mestre de krav, som skolen og hverdagen møder dem med, ja, så gør vi det i samarbejde med lærernes fagforening.

Eksemplerne er mange: Stort set alt, hvad vi laver, sker i partnerskaber. Når vi lærer og får nye erfaringer i et projekt, får det os til at tage nye initiativer og mobilisere nye partnere.

Herunder kan du se et bredt udsnit af vores mange og forskellige partnere.