Ungepsykiatritopmøde med fokus på politisk aktivisme

Siden 2017 har vi hvert andet år afholdt psykiatritopmøde for unge i Norden. Vores sigte med topmøderne er at gøre de unge til aktivister og få de unges bud på bedre mental trivsel frem til politikerne, der kan støtte forandringer.

Senest, i 2019, var 13 nordiske psykiske sundhedsorganisationer samlet i København. De kom fra Grønland, Færøerne, Island, Norge, Sverige og Finland for sammen med os at dele viden og skabe netværk, der sammen arbejder for politisk handling. Topmødet i 2019 var domineret af ønsket om at lave en fælles pr-indsats.

Vi deler erfaringer

Når de unge repræsentanter er samlet, deler de erfaringer fra deres hjemland. Gennem gruppearbejde og samtaler identificerer de afgørende udfordringer for mental sundhed blandt unge.

Generelt peger de unge på stigma, for meget ansvar på den enkelte med krav om at få det bedre, mangel på forebyggende initiativer og et sundhedssystem, der behandler mennesker baseret på deres diagnose frem for at se den enkelte person og individuelle behov.

Fokus på løsninger

Topmøderne er fokuseret på løsninger og initiativer, som kan forbedre den måde, vi ser og behandler mental mistrivsel på. Vi bliver blandt andet inspireret til at arbejde holistisk med mental sundhed i skoler, oprette mentorprogrammer og kæmpe for permanent finansiering af organisationer, der har stor betydning for den mentale sundhed og trivsel blandt unge.

De unge fik i 2019 inspiration med sig hjem fra tre specialister. Karin Schulz fra Mind i Sverige præsenterede en undersøgelse om anvendelse af sociale medier, den danske forsker og professor Carsten Obel fortalte gennem statistik om de udfordringer unge møder og endelige delte Arní Páll Árnasson, tidligere islandsk minister, sin viden om nordisk ungdom og systemiske udfordringer, fx i stive uddannelsessystemer.

Læs her om Nordisk Ungepsykiatritopmødet i 2017.