Lige muligheder for alle

Vi arbejder for at samfundet i stigende grad inkluderer og accepterer psykisk sårbare. En af forudsætningerne er at fjerne fordomme og tabuer, så alle uanset graden af social eller psykisk sårbarhed får mulighed for at leve det liv, de gerne vil.

Tabuer skaber ulighed

Vi er kommet et stykke. Flere taler meget mere åbent om psykisk sårbarhed end tidligere. Det er blevet okay at tale om at have det svært, men der er ikke mange, som åbent fortæller de mere tunge historier, fx om at lide af skizofreni. Og den mangel på åbenhed smitter: mennesker, som lider af en psykisk sygdom, har stadig ikke de samme muligheder som andre, fx på arbejdsmarkedet.

Derfor er vejen fortsat lang. Vi arbejder politisk og det kan du læse mere om her.

At mestre sit liv

Lige muligheder for alle handler også om at være i stand til at mestre sit liv, når problemerne rammer. Det har vi oversat i forskellige initiativer, der udvikler helt konkrete metoder til at hjælpe med helt konkrete problemer. Blandt andet andet hos unge, der oplever problemer med kost, krop og motion, livet som pårørende til en søskende eller forældre med psykiske lidelser og de problemer, de unge oplever, når deres forældre bliver skilt.

Tryghed til skilsmissebørn

I initiativet TrustU samarbejder vi med skoler om at etablere skilsmissegrupper for elever i 6.-9. klasse. Vores mål er at give børnene et rum, hvor alt er fortroligt, og de kan snakke om de tanker og følelser, som deres forældres skilsmisse sætter i gang.

Lettelse at tale frit

Vores erfaring er, at børnene oplever det som en stor lettelse, når de kan tale frit uden at frygte, at de sårer deres forældre. De finder ud af, at andre børn og unge oplever de samme ting, når deres forældre bliver skilt og de lærer af hinanden. Læs mere om TrustU her.

Krop, kost og motion

VærDig er et initiativ, vi har taget, fordi vi møder mange unge – især piger – som har svære tanker om deres krop, kost og motion. Med VærDig har vi rådgivere i headspace, som er uddannet særligt til at tage snakken med de unge, som fx føler, at de ikke er pæne nok, at deres krop er forkert eller at de er afhængige af motion.

Overskud som pårørende

Livet som pårørende til en søskende eller forældre, som er ramt af en psykisk lidelse, kan være hårdt. Vi tog derfor initiativet Oprust, hvor vi hjalp unge med at opbygge og forbedre deres mentale og fysiske overskud. Gennem gruppesamtaler, individuelle samtaler og idræt.

Vores målgruppe var 15-18 årige, som vi gav en mulighed for at lære sig selv bedre at kende, kende egne grænser og potentialer. I Oprust etablerede vi grupper af unge pårørende, som mødtes et par gange ugentligt med sundhedsvejledere og idrætsinstruktører.