Nødvendigt at investere i psykiatrien

Danmark har behov for at investere i at forebygge psykisk sygdom. Investeringerne bør være del af en langsigtet plan for psykiatrien. Det handler om flere penge, flere senge, mere forebyggelse og flere sundhedsfremmende initiativer.

God forretning for velfærden

Vi skal betragte psykiatrien som en helhed. Vi er langt fra de første, som mener, at sammenhængen mellem fx kommuner og regioners indsats for mennesker med sociale og psykiske udfordringer skal være bedre. Det kræver en god langsigtet plan og massive investeringer. Vi mener, at de investeringer også bør omfatte den forebyggende del af psykiatrien.

Med bedre forebyggelse kan vi undgå, at flere unge falder ud, fordi de føler sig sårbare socialt eller psykisk. Det vil spare samfundet for mange penge til psykiatrien. Dermed bliver investering i forebyggelse en selvstændig mulighed for at investere i det øvrige velfærdssamfund, fx uddannelse og sundhed.

En langsigtet og dynamisk plan

Psykiatrien skal frem på den politiske dagsorden, så det går hurtigere med at skabe samarbejde og en ny retning sammen. Vi skal have en 10-års plan, der for alvor vil vise, at vi tager psykiatrien alvorligt. Lige så alvorligt som fx kræftsygdomme.

Men det er ikke nok med en langsigtet plan. Den skal også være dynamisk, så vi løbende kan ændre på tingene og følge med tiden og udviklingen.

Psykiatrien på finansloven

Den langsigtede plan for psykiatrien skal følges op med et stramt politisk fokus. I dag er psykiatrien hensat til debat i et udvalg eller hos ministeren. En 10-års plan for psykiatrien bør hvert år udsættes for en redegørelse med status og en reelt forpligtende debat i Folketinget. Det vil sikre samme fokus som på fx trafik- eller beskæftigelsespolitik.

Der skal også flere penge til, og de skal fordeles på finansloven i stedet for puljer, som konstant skifter fokus.

Vi tager initiativer for at forebygge

De unges trivsel er under stort pres. De er presset af ensomhed og det halter med de sociale relationer blandt unge. Derfor har vi taget en række initiativer. Det største er headspace men også en række andre med sigte på de sociale relationer.

Mental sundhed i skolen

I fem af headspace-centrene har vi taget initiativ til et andet skoleprojekt. Sammen med lokale grundskoler ser vi på mental sundhed i skolen. Vi koncentrerer os om forskellige dele af det at gå i skole; nogle ser på klassemøder, andre mobning, og et tredje sted arbejder vi med karakterpres og de problemer, det skaber for mange unge.

Vi har i alle delene af projektet de unges perspektiv, og vi ser på både undervisning, elever, lærere, forældre og lokalsamfundets rolle og inddragelse. Målet er at lave et idékatalog, som alle skoler i landet kan bruge som inspiration i deres arbejde med at lave gode fællesskaber og mental trivsel.

Mistrivsel i sportsklubber

Af de unge, som går til idræt, er det kun cirka hver syvende, som har oplevet, at der bliver talt om konsekvenserne af mobning. Og faktisk stopper en ud af ti til idræt på grund af mistrivsel. Vi mener, at det kan gøres bedre. Derfor har vi taget et initiativ, som vi kalder Brug Bolden.

Vores mål er at gøre 13-18-årige drenges robusthed og mentale trivsel bedre. Vi samarbejder med tre fodboldklubber. Vi vil forebygge ensomhed og mistrivsel hos de unge spillere bl.a. ved at skabe større åbenhed om mentale problemer i klubberne. Det gør vi fx med workshops og ved at være tilstede med rådgivning i klubberne, når de unge er til fodbold. Vi inddrager både spillere, forældre, trænere og holdledere. Læs mere om Brug Bolden