Vi forebygger og bygger bro

Vi forebygger mental mistrivsel og i alle vores initiativer er vi opmærksomme på at bygge bro til både de offentlige tilbud og civilsamfundstilbud, foreninger, klubber og andre, når der skal mere til. Vi kommer langt, men vi ved, at vi kan komme endnu længere gennem samarbejde.

Brobygning i headspace er fx vigtigt, hvis den unge har brug for mere eller andet end headspace. Det kan fx handle om at finde rundt i de mange tilbud fra det offentlige og få kontakt til det rigtige.

I alle headspace-centrene har vi en kommunal medarbejder tilknyttet. Det gør vejen fra vores rådgivning til de kommunale tilbud kort – hvis altså det er nødvendigt, og den unge er med på den. Flere af regionerne har også fremskudte medarbejdere i headspace-centrene. Det gør vores samarbejde meget tæt og smidigt.

Frivillige stiller op – og forebygger mistrivsel

Frivillige skaber håb, når de stille op, fortæller om deres egen sårbarhed og om, hvordan de har fundet den rette kurs igen. Et eksempel på frivilliges styrke er initiativet Unge På Vej. De frivillige i fortællerkorpset har selv oplevet psykisk sårbarhed og de fortæller om det på ungdomsuddannelser og videregående uddannelser. De sætter fokus på at have det svært og mistrives, og på, at det er okay ikke at have det godt – og vigtigt at tale om problemerne, før de vokser sig for store.

Konfirmander: 17% har ingen at tale med

I regi af mindU er de frivillige også unge, som selv har oplevet psykisk sårbarhed. De laver workshop og undervisningsforløb i præstestuerne til konfirmationsforberedelse. I skoleåret 2019-2020 har efterspørgslen på mindU været højere end nogensinde og vi har på trods af corona-epidemien gennemført 183 workshops med i alt 2.626 unge konfirmand-aspiranter med forløb, der sætter fokus på psykisk sårbarhed og mental trivsel.

Det er alvorlige temaer, de unge bokser med. Fx angiver flere end forventet, at de i mindre grad eller slet ikke har nogen at tale med, hvis de oplever at have det svært. Næsten hver femte pige føler, at hun ikke har nogen at tale med, mens lidt færre – 15 % – af drengene har den samme følelse. Du kan læse mere om, hvad vi lærer om de unge her.

Vores erfaringer er nu forskning

Igennem vores forskellige initiativer har vi hurtigt set, at mennesker, som selv har været sårbare og har de levede erfaringer med sig i bagagen, de er utroligt gode til at hjælpe andre i lignende situationer. Det fik os til at presse på hos Socialstyrelsen for et nationalt peer-støtte initiativ, som løb fra 2015-2018. Styrelsen konkluderede, at peer-støtte i den grad fremmer recovery, altså menneskers vej væk fra psykiske vanskeligheder til et tilfredsstillende liv, som er præget af håb og aktiv medvirken – med de begrænsninger, den enkelte har på grund af sygdom.

Vi forsker nu i peer-støtte sammen med SIND og Region Hovedstadens Psykiatri med støtte fra VELUX FONDEN. Samarbejdet hedder Peer Partnerskabet og vores mål er at udvikle, afprøve og dokumentere effekten af en ny peer-indsats, hvor frivillige, ulønnede peer-støtter skal styrke psykisk sårbares håb og handlekraft. Du kan læse mere om Peer Partnerskabet her.

En vejviser til hjælp

Ungekompasset er Danmarks første digitale vejviser, hvor unge psykisk sårbare, venner og familie kan søge oplysninger om, hvor de kan gå hen for at få hjælp. Det er første gang, at både private og offentlige tilbud bliver samlet et sted. Man kan finde alt lige fra nærmeste psykiatriske skadestue over støttegrupper, caféer, fritidsklubber, behandlingstilbud til rådgivning samt telefonlinjer.

Unge frem i lyset

Vores brobygning hjælper det offentlige med at få fat i unge, som myndighederne ellers ikke ville være kommet i kontakt med. Det var fx tilfældet i Face It, som var et samarbejde mellem Region Syddanmark, Odense Kommune og Det Sociale Netværk. Målet var at hjælpe børn og unge med de udfordringer, der knytter sig til et stort forbrug af rusmidler. Midlet var et tilbud til de unge om at få tilknyttet en mentor.

En bro ind til headspace for mænd

I et andet initiativ, headspace+ forsøger vi at bygge bro ind til headspace for de drenge og unge mænd. Vi ved, at de kæmper med lige så mange udfordringer som piger og unge kvinder, men vi kan også se, at kun ca. tre ud af ti rådgivningssamtaler hos headspace er med drenge eller unge mænd.

I headspace+ møder vi derfor drengene dér, hvor de er. På uddannelsessteder, i fitnesscentre, hos arbejdsgivere og lignende. Vores mål er at fortælle dem, at vi er der, når de er ude af kurs.